• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Sähköinen esitietolomake apuna virtsatietulehduksen oirearvioinnissa

Sähköisen esitietolomakkeen avulla ammattilainen pystyy tekemään oirearvion ja päättämään jatkotoimenpiteet ilman, että potilaan tarvitsee jonottaa puhelimessa tai käydä vastaanotolla. Siun Soten DigiSote-hankkeessatoteutettiin projekti virtsatietulehduksen (VTI) oirearvioinnista sähköisen lomakkeen avulla.

Projektin kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat naiset, joiden oli mahdollista hakea apua virtsatietulehdukseen sähköisesti verkkopalvelun kautta. Potilas asioi Medinet-palvelussa, jossa hän vastasi sähköisellä lomakkeella esitettyihin kysymyksiin. Tulehduksen hoitoon tarkoitettu resepti oli potilaalla nopeimmillaan jopa puolessa tunnissa yhteydenotosta ja neljä tuntia oireiden alkamisesta.

Käytännössä puhutaan 10-20 minuutin säästöstä potilasta kohden, jonka ammattilainen säästää potilaan asioidessa sähköisen esitietolomakkeen avulla.

Palvelu sai erittäin positiivista palautetta ja lomakkeen ohjeet koettiin selkeiksi ja yksinkertaisiksi. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n puolelta hanketta oli toteuttamassa ICT-suunnittelija Pertti Hannonen. Kysyimme Hannoselta kokemuksia projektista.

Miksi valitsitte juuri VTI-lomakkeen?

”VTI-lomakkeeseen päädyttiin, koska virtsatietulehdus on yksinkertainen tapaus ja hoitoprotokollat ovat yhtenäisiä. Sairaus soveltuu hyvin etähoitoon, koska diagnosointi ja hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa lomakkeen oirekyselyn perusteella. Näin potilas voidaan lomakkeen tietojen perusteella ohjata tarvittaessa myös lisätutkimuksiin”, Hannonen kommentoi.

Lomakkeen kysymykset laadittiin VTI-tapauksessa Käypä hoito -suositusten perusteella ja yhdessä ammattilaisten kanssa.

Mitä haasteita lomakkeen käyttö toi tullessaan?

Kuten aina muutosten kynnyksellä, myös VTI-lomake aiheutti aluksi muutosvastarintaa. Myös hoidon jatkuvuus herätti kysymyksiä, koska potilaan hoito olisi tarkoitus hoitaa aina alusta loppuun asti. ”Mielipiteet muuttuivat kuitenkin nopeasti, kun käytännön tasolla saatiin kokemusta, mistä oikein on kyse”, toteaa Hannonen. Käyttäjät kokivat lomakkeen standardipohjan hyväksi. Sen perusteella tilannearviossa tulee tehtyä kaikki tarpeelliset kysymykset sekä otettua kaikki vaihtoehdot huomioon.

Aluksi haasteita oli myös saada hoitoprosessi yhteneväksi siirryttäessä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon.

Mitä seuraavaksi?

VTI-lomakkeesta tuli projektin jälkeen tuotantotyökalu. Jatkossa on tulossa omia lomakkeita muun muassa eri sairauksien hoidon seuraamiseen. Myös kuulokeskus ja reumapoliklinikka haluavat omat lomakkeet käyttöönsä. ”Tarve sähköisille lomakkeille on pohjaton”, Hannonen toteaa lopuksi.

Lomakkeiden avustuksella erikoissairaanhoidon palvelutkin voivat olla lähipalveluita, ainakin pitkien etäisyyksien Siun Sotessa. Sähköinen asiointi helpottaa ja nopeuttaa ammattilaisten työtä samalla kun se antaa potilaille mahdollisuuden saada nopeammin apua akuuttiin tilanteeseen.

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta