• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

4+1 hyötyä sosiaali- ja terveysalan raportoinnista

Ville Salaspuro - 26/02/2019

Tiedolla johtaminen vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta raportointia. Mitä hyötyjä entistä laajemmasta tiedonkeruusta ja raportoinnista on? 

Kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio voi hyötyä entistä kattavammasta raportoinnista? Vaikka osa raportoinnista on kansallisten vaatimusten sanelemaa, voi raportointi olla muutakin kuin pakollinen kuluerä.

Raportoinnin hyödyt kytkeytyvät tiedon laatuun ja tiedon parempaan hyödyntämiseen. Laadukkaammasta tiedosta on hyötyä sekä viranomaisten päätöksenteossa että organisaation oman toiminnan kehittämisessä.

Listasimme neljä kaikkia osapuolia koskevaa hyötyä sekä yhden organisaatiokohtaisen raportoinnin hyödyn.

1) Luotettavampaa tietoa Raportointi edellyttää rakenteista kirjaamista, jotta tieto on saatavissa järjestelmistä muussa kuin proosamuodossa. Rakenteisen kirjaamisen myötä myös kirjaamiskäytännöt yhtenäistyvät, joten itse potilastieto on luotettavampaa. Rakenteisen kirjaamisen myötä käyttöön otetaan kansalliset palveluryhmät, jolloin kustannusten kohdistaminen selkeytyy ja vertailukelpoistuu.

2) Ajantasaisempaa tietoa Nykyisellään sosiaali- ja terveydenhuollon johdon raportit ovat potilashistoriapainotteisia ja taaksepäin katsovia eikä tiedon saaminen ulos järjestelmistä tapahdu automaattisesti vaan on työlästä ja hidasta. Ajantasaisesta tiedosta on suurempi hyöty johtamisessa ja päätöksenteossa.

Raporttien on tarkoitus tuottaa tietoa nopeammin - jopa reaaliaikaisesti - visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

3) Laajempaa tietoa Tiedolla johtamisessa oleellista on kokonaiskuva sosiaali- ja terveyspalveluista. Kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa kuitenkin pirstaleinen tieto, joka on hajautunut eri palveluntuottajien ja rekisterien välille. Yhtenäinen raportointi edesauttaa laajemman tiedon keruuta ja hyödyntämistä.

Kun seurataan ja yhdistetään eri toimijoiden tuottamaa dataa, saadaan kokonaiskuva palveluprosesseista ja eri toimijoiden yhteistyön sujuvuudesta.  

4) Palvelurajat ylittävää tietoa Tietopaketit raportoinnin työkaluna yhdistävät eri palvelut ylätason kokonaisuuksiin. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelut raportoidaan yhtenä kokonaisuutena ja siten päätöksentekokin on kokonaisvaltaisempaa.

+1) Tietoa omasta toiminnasta  Raportointi hyödyttää myös sosiaali- ja terveysalan organisaatioita itseään, sillä ne saavat parempaa tietoa omasta toiminnastaan. Tuntemalla oman toimintansa organisaatiot pystyvät keskittymään oleellisen kehittämiseen.

Raportoinnin avulla toimija pystyy paitsi arvioimaan mennyttä myös ennakoimaan tulevaa.

Raportointia vaativat kansalliset tahot kuten sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Valvira. Alueellisesti raportointia voivat edellyttää kunnat tai kuntayhtymät. Pakollisten vaatimusten lisäksi kehittyneemmästä raportoinnista on hyötyä myös organisaation omalle toiminnalle.

 

Lue lisää! Olemme koonneet sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnista oppaan, jonka pääset lataamaan alla olevasta kuvakkeesta. Oppaasta selviää, mistä raportoinnissa on kyse, mitä raportoidaan ja mitä hyötyä siitä on.

 

Suosittelen oppaan lataamista erityisesti, jos sote-raportointi tulee koskettamaan omaa organisaatiotanne.

 

New call-to-action

 

Ville Salaspuro

KIRJOITTAJA Ville Salaspuro

Mediconsult Oy:n lääketieteellinen johtaja

Lisää samasta aihealueesta

Krista Särkkä - 31/05/2019

Mediconsult mukana kehittämässä julkisen sektorin uudenlaisia digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto otti merkittävän digiloikan kevättalvella, kun sähköinen Omaolo-palvelu otettiin käyttöön.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta