• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Ammattilaisen sote-sanasto 1

Mediconsult - 28/03/2018

Oletko sinä miettinyt mitä tarkoitetaan hoidon vaikuttavuudella, ODA-hankkeella tai Kanta-palveluilla? Mitä keskeisiä sanoja sote-uudistuksesta olisi hyvä tietää?

Keräsimme listan sote-sanoja, joiden olemme huomanneet herättävän kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimivien ammattilaisten keskuudessa. Tässä sanaston ensimmäinen osa, joka sisältää sanoja A:sta O:hon. Toisen osan P - V löydät täältä.

Puuttuuko listasta toivomasi sana tai kaipaako jokin kohta selkeytystä? Osallistu kommentointiin lähettämällä viestisi lomakkeella blogin lopusta. Pyrimme täydentämään sanastoa saatujen kommenttien perusteella.

ASIAKASSETELI

Asiakasseteli tarkoittaa sitoumusta, jolla asiakas saa tarvitsemansa palvelun ja asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan. Maakunnan liikelaitos arvioi ja myöntää asiakassetelin. Asiakas voi saada asiakassetelin esimerkiksi kotipalvelujen hankkimiseen.

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI

Esimerkiksi vanhus- tai vammaispalveluja paljon tarvitsevalle asiakkaalle voidaan myöntää henkilökohtainen budjetti, jota vastaan maakunnan liikelaitos sitoutuu korvaamaan asiakkaan hoidon ja palvelujen kustannuksia määriteltyyn arvoon saakka. Edellytyksenä henkilökohtaiselle budjetille on, että asiakas tarvitsee jatkuvasti laajaa tukemista ja apua ja että asiakas pystyy itse tai avun kanssa suunnittelemaan palvelunsa.

Asiakas saa itse valita mistä tarvitsemansa palvelut hankkii ja pääsee vaikuttamaan palvelujen sisältöön.

HOIDON VAIKUTTAVUUS

Hoidon vaikuttavuudella tarkoitetaan mahdollisimman positiivisten terveysvaikutusten saavuttamista käytössä olevilla resursseilla ja voimavaroilla.

Hoidon vaikuttavuutta seuraamalla ja arvioimalla valitaan ne työkalut, prosessit ja tuottajat, joiden avulla pyritään vähentämään sairaalahoidon sekä lääkärikäyntien tarvetta mm. ennaltaehkäisevin toimenpitein. Pitkällä aikavälillä ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään vähentämään pitkiä sairauslomia ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.

Lue lisää hoidon vaikuttavuudesta Sote tulee, oletko valmis -oppaastamme.

KANTA-PALVELUT

Kanta-palveluista puhuttaessa tarkoitetaan Suomessa valtakunnallisesti käyttöön otettavaa Kansallista Terveysarkistoa, joka tarjoaa kansalaisille julkisia palveluita. Kanta-palveluihin kuuluvat Resepti, Potilastiedon arkisto, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, Tiedonhallintapalvelu ja Omakanta-palvelu. Näiden palvelujen avulla asiakkaan kaikki tarpeelliset tiedot kulkevat tulevaisuudessa eri palveluntuottajien välillä, asioi hän sitten julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa.

LUE MYÖS: Kanta-palvelut selitettynä niin, että maallikkokin ymmärtää

KANSA-HANKE

Kansa-hanke on sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen (Kanta-arkiston) toimeenpanohanke. Kansa-hankkeessa organisoidaan ja toteutetaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönotto vaiheittain.

MAAKUNNAN LIIKELAITOS

Maakunnan palvelujen tuottamisesta tulee vastaamaan maakunnan liikelaitos. Sote-muutos perustuu palveluntuottajan ja -järjestäjän, eli käytännössä hoidon toteuttajan ja maksajatahon, erottamiseen toisistaan. Muutoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Jotta kaikkia palveluntuottajia tullaan kohtelemaan tasavertaisesti, tulee julkisen toimijan yhtiöittää toimintansa liikelaitosmuotoiseksi. Lakia ei ole vielä vahvistettu, joten malli on vielä keskustelun alla.

OMAHOITO

Omahoito-ratkaisut helpottavat ammattilaisen työtä ja mahdollistavat potilaalle tietoturvallisen tavan osallistua ja ottaa vastuuta omasta hoidostaan. Potilas voi paremmin hallinnoida omaa terveyttään, olla tietoinen omasta hoidostaan ja hoitosuunnitelmastaan sekä ottaa niihin interaktiivisesti osaa. Ammattilainen taas saa kokonaisvaltaisemmin käyttöönsä potilaan tietoja, myös niitä, jotka eivät ole saatavilla potilastietojärjestelmässä. Ammattilainen pystyy tätä kautta hyödyntämään tietoa potilaan hoidossa ja reagoimaan ennakoivasti potilaan oireisiin.

Omahoidon taustalla on asiakas- ja potilaslähtöisyys. Mitä enemmän potilas tietää ja saa itse vaikuttaa, sen parempaa hoitoa hän saa ja asiakastyytyväisyys on korkeampi.

OMAOLO-PALVELU (ODA-hanke)

ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut) -hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla on sähköinen palvelukokonaisuus, Omaolo-palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. Omaolo-palvelun myötä uudistuu niin asiointi, tiedonsaanti kuin sote-ammattilaisten työpäiväkin.

ODA-projektin etenemistä voit seurata ODA-blogista osoitteessa: https://oda-projekti.blogspot.fi/.

OSTOPALVELU

Sote-uudistuksen myötä palvelunjärjestäjä/maakunta voi tuottaa palvelut itse tai ostopalveluina. Palvelunjärjestäjä voi siis päättää ostopalvelujen hankinnan haluamilleen palveluille. Ostopalvelun hallinnointiin vaaditaan palvelunjärjestäjältä ostopalveluvaltuutus Kanta:ssa, sillä lain mukaan ostopalvelun tuottaja on velvollinen kirjaamaan ostopalvelun palvelunjärjestäjän rekisteriin.

Ennen sote-uudistuksen voimaantuloa ostopalveluista on vastannut kunta.

Siirry lukemaan sanaston toinen osa tästä.

Kuinka sote-uudistus toteutuessaan tulee vaikuttamaan muutos- ja kehitysjohtajien työhön, sekä millaisiin haasteisiin matkan varrella on syytä varautua? Lue lisää muutosjohtajan oppaasta.

Lataa muutosjohtajan opas sote-uudistukseen

Tutustu myös muihin sote-uudistukseen liittyviin kirjoituksiimme:

Lisää samasta aihealueesta

Jussi Lehto - 18/05/2018

Kun kansa meni Kantaan – sosiaalihuollon Kanta-liittymisen muistilista

Sosiaalihuollossa on tällä hetkellä meneillään sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto. Tavoitteena on, että Kanta-arkiston käytön myötä asiakastieto olisi ammattilaisen saatavissa aina kun sitä tarvitaan, riippumatta siitä mitä...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta