• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Ammattilaisen sote-sanasto 2

Mediconsult - 28/03/2018

Oletko sinä miettinyt mitä tarkoitetaan UNA-hankkeella, sote-integraatiolla tai valinnanvapaudella? Mitä keskeisiä sanoja sote-uudistuksesta olisi hyvä tietää?

Keräsimme sote-sanastoon sanoja, joiden olemme huomanneet herättävän kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon parissa toimivien ammattilaisten keskuudessa. Tämä sanaston toinen osa sisältää sanoja P:stä V:hen. Ensimmäisen osan A - O löydät täältä.

Puuttuuko listasta toivomasi sana tai kaipaako jokin kohta selkeytystä? Osallistu kommentointiin lähettämällä viestisi lomakkeella blogin lopusta. Pyrimme täydentämään sanastoa saatujen kommenttien perusteella.

PALVELULUPAUS

Maakunta antaa palvelulupauksen, jonka tarkoituksena on kertoa kansalaisille, miten palvelut käytännössä toteutetaan. Maakunnan velvollisuutena on myös seurata ja arvioida kuinka palveluita toteutetaan. Olennaista on, että kansalaiset tietävät palveluista ja ne on helppo saavuttaa oikeassa tilanteessa.

PALVELUNJÄRJESTÄJÄ, JÄRJESTÄMISVASTUU

Palvelunjärjestäjä vastaa hoidon ja palveluiden järjestämisestä koko sote-alueella. Sote-uudistuksen myötä julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle 1.1.2020. Voidaan sanoa, että koko sote-alueen toiminta, tehokkuus sekä annetut palvelut riippuvat siitä miten järjestäjä onnistuu omassa roolissaan ja ymmärtää sote-alueensa.

Palvelunjärjestäjän haasteellisin tehtävä on vastata palveluiden integraatiosta, jotta asiakkaan saama palvelu olisi eheä ja saumattomasti toteutettu. Järjestäjällä on siksi oltava oikeat työkalut, joilla hallinnoida sote-alueella tuotettavat palvelut sekä seurata ja toteuttaa laadukasta hoitoa.

Lue ajatuksia tietojohtamisesta tulevaisuuden maakunnissa tästä.

PALVELUNTUOTTAJA

Palveluntuottaja tuottaa lakisääteiset julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Palveluntuottajia voivat olla esimerkiksi liikelaitokset, osakeyhtiöt, yhteisöt, yhdistykset ja säätiöt. Pienemmät toimijat, kuten osuuskunnat ja itsenäiset ammatinharjoittajat saattavat olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa luomassa palveluverkostoja erityisesti haja-asutusalueille. Myös maakunta voi itse tuottaa palveluita maakunnan liikelaitoksena.

POTILASTIEDON ARKISTO

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Voiko potilastiedon arkistosta olla pienen toimijan kilpailueduksi? Lue lisää tästä.

SOTE-INTEGRAATIO

Integraatio tarkoittaa tässä yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen yhtenäistämistä. Sote-integraation tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja tuottaa palvelut vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

SOTE-KESKUS

Sote-keskus eli sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa jatkossa perustason terveyspalveluja ja sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa. Sote-keskus voi olla julkinen tai yksityinen. Sote-keskuksella on oltava riittävä palvelutarjonta, taloudellinen kantokyky, riittävä osaaminen ja kaksikielisyys kaksikielisillä alueilla. Viime kädessä Sote-keskuksen palveluntarjonnan määrää maakunta, mutta käytännössä se vastaa perustason terveydenhuollon toiminnoista sekä sosiaalihuollon neuvonnasta. Asiakkaat saavat valita vapaasti haluamansa sote-keskuksen.

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIEDON ARKISTO

Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin kuuluvat asiakastiedon arkisto sekä Omakanta. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tullaan tallentamaan kaikki asiakasta koskevat asiakasasiakirjat niin julkisessa kuin yksityisessä sosiaalihuollossa. Palvelu mahdollistaa keskitetyn arkistoinnin sekä tietojen aktiivisen käytön ja säilyttämisen.

Tallentaminen ei ole vielä mahdollista muille kuin kansallisille piloteille. Muille liittyminen on mahdollista näillä näkymin 09/2018. THL on julkaissut ns. käyttöottoaallot (4kpl), jotka rytmittävät käyttöönottojen aikataulua.

SÄHKÖISET ASIOINTIPALVELUT

Sähköisten asiointipalvelujen avulla mahdollistetaan tietoturvallinen ja sujuva infrastruktuuri sähköisille lähipalveluille. Sähköinen asiointi helpottaa ammattilaisten työtä ja tehostaa organisaation toimintaa. Asiakkaalle tämä tarkoittaa asiointia paikasta ja kellonajasta riippumatta, antaen mahdollisuuden saada entistä parempaa ja kattavampaa palvelua. Sähköisiä palveluista voi olla esimerkiksi sähköiset lomakkeet, sähköinen ajanvaraus tai vaikka mahdollisuus lääkäripalveluihin etäyhteydellä.

TIEDOLLA JOHTAMINEN

Sote-toimijat tuottavat paljon dataa, jota on hyödyllistä kerätä yhteen. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan olemassa olevan tiedon käyttämistä ohjaamaan nykyistä toimintaa ja ennustamaan tulevaa. Yhteen kerättyä tietoa voidaan analysoida ja jatkojalostaa. Tällöin saadaan organisaation toimintaa ohjaamaan käytettävää tietoa toiminnan kannattavuudesta ja tehostettavuuspaikoista, sekä ennustettavuutta tulevaisuuden suunnitteluun.

TIETOINTEGRAATIO

Tietointegraatio tarkoittaa tiedon yhdenmukaistamista niin, että tieto on käytössä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Oikean tiedon ansiosta pystytään toteuttamaan kokonaisvaltaista, tehokasta ja laadukasta palvelua ja hoitoa asiakkaalle.

Sote-alueella potilaasta tulisi olla kirjattuna mahdollisimman kattava ja reaaliaikainen terveys- ja sosiaalitoimen tieto. Sen lisäksi, että tieto kulkee organisaatioiden välillä, pitää asiakkaan myös itse pystyä tuottamaan tietoa omasta terveydentilastaan.

UNA-HANKE

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain. Hanke perustettiin tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä varten. UNA muodostaa Kanta-palveluihin pohjaavien ratkaisujen kanssa kansallisen sote-tietojärjestelmäekosysteemin ytimen.

Lue lisää UNA-hankkeesta Kuntaliiton sivuilta tästä.

VALINNANVAPAUS

Sote-palvelujen valinnanvapaus antaa asiakkaille oikeuden valita, mistä ja keneltä hän sosiaali- ja terveyspalveluja saa. Valinnanvapauslain tarkoituksena on luoda tilanne, jossa asiakkaat saavat terveyspalveluja jonottamatta. Käytännössä vapaan valinnan palveluihin kuuluvat Sote-keskus ja Suun terveydenhuollon palvelut. Asiakasseteli ja henkilökohtaisen budjetin palvelut vaativat palvelunjärjestäjän tekemän hoito- ja palvelusuunnitelman.

Siirry lukemaan sanaston ensimmäinen osa tästä.

Kuinka sote-uudistus toteutuessaan tulee vaikuttamaan muutos- ja kehitysjohtajien työhön, sekä millaisiin haasteisiin matkan varrella on syytä varautua? Lue lisää muutosjohtajan oppaasta.

Lataa muutosjohtajan opas sote-uudistukseen

Lisää samasta aihealueesta

Jussi Lehto - 18/05/2018

Kun kansa meni Kantaan – sosiaalihuollon Kanta-liittymisen muistilista

Sosiaalihuollossa on tällä hetkellä meneillään sosiaalihuollon Kanta-arkiston käyttöönotto. Tavoitteena on, että Kanta-arkiston käytön myötä asiakastieto olisi ammattilaisen saatavissa aina kun sitä tarvitaan, riippumatta siitä mitä...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta