• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mediconsult Oy vahvistaa laajentumistaan suomalaisena sote-järjestelmätoimittajana - Juuri Partners pääomasijoittajana mukaan kiihdyttämään kasvua.

Mediconsult - 17/12/2020

Sote-kentän digivallankumoukseen tähtäävä suomalainen Mediconsult Oy on sopinut pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin kanssa vähemmistösijoituksesta, jolla tuetaan lähivuosien voimakkaita kasvutavoitteita. Sote-tietojärjestelmätoimittaja haluaa uudistaa suomalaisen sote-kentän rakenteita kotimaisella, sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävällä tietojärjestelmävaihtoehdollaan.
Mediconsult Oy on viime vuosina panostanut voimakkaasti modulaarisen, koko sosiaali- ja terveydenhuollon kattavaan Mediconsult Saga®-asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuteen, jatkaen samanaikaisesti vakaata ja kannattavaa kasvua. Järjestelmäkokonaisuus on rakennettu yhdessä sote-asiantuntijoiden kanssa vastaamaan tuleviin sote-vaatimuksiin, kokonaisvaltaisen potilaan hoidon ja hoitopolun huomioiden.

Mediconsult on alansa johtavia toimijoita Suomessa, ja yrityksen asiantuntemus Suomen sote-kentästä on kertynyt pitkien asiakassuhteiden myötä sen 45 toimintavuoden aikana. Yrityksen asiakaskunta koostuu yli 1500 sote-toimijasta aina yksityisistä pienlääkäriasemista kuntayhtymiin ja sairaanhoitopiireihin, jonka lisäksi yritys toimii muun muassa kansallisen oirearviopalvelu Omaolon teknisenä toteuttajana, sekä THL:n koronaoirekartan analytiikkakumppanina. Toiminnan kulmakivinä on suomalaisen sote-kentän tuntemuksen lisäksi muun muassa laatu, asiakaslähtöisyys ja huoltovarmuus.

Juuri Partnersin sijoituksen myötä Mediconsultilla on nyt mahdollisuus voimakkaampaan kasvuun sekä sote-alan uudistamiseen olemalla kotimainen, kilpailijoitaan merkittävästi kustannustehokkaampi, joustavampi ja kestävämpi vaihtoehto suomalaisten hyvinvoinnin tukemiseen. Sijoitus mahdollistaa investoinnit myös osaamisen kehittämiseen, tuotekehitykseen ja palvelutarjontaan.

– Moni ei tiedä, että ulkomaisille toimijoille on suomalaisia vaihtoehtoja. Kun järjestelmä on rakennettu alun perinkin suomalaisen soten tarpeisiin, ei kalliita ja aikaa vieviä lokalisointeja tarvita. Modulaarisuus takaa myös vaivattoman muokkaamisen, oli sitten kyseessä pieni lääkäriasema tai koko Suomen kattava toteutus. Haluamme olla vahva kotimainen toimija ja tarjota asiakkaillemme käyttöönsä heitä tukevat parhaat työkalut, kertoo Mediconsult Oy:n toimitusjohtaja Tommi Salaspuro.

Vakiintuneisiin ja kannattaviin suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava Juuri Partners uskoo myös Mediconsultin uuden Mediconsult Saga® -tietojärjestelmäkokonaisuuden ratkaisevan soten nykyhaasteita.

– Uskon modulaaristen tietojärjestelmien olevan osa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kestävyysvajeen ratkaisua. Mediconsult Saga®-alusta edustaa modernia, nopeasti käyttöön otettavaa alusta-ajattelua. Ehkäpä pitkien megahankkeiden aika alkaa olla ohi, sanoo Juuri Partnersin partner Anita Ojala.

Juuresta tulee sijoituksen myötä Mediconsult Oy:n vähemmistöomistaja yhtiön johdossa toimivien nykyomistajien jäädessä enemmistöomistajiksi.

– On hienoa, että sijoituksen myötä saamme Juuren kaltaisen toimijan mukaan eturintamaan toteuttamaan entistä hyvinvoivempaa Suomea, sekä edistämään suomalaista sote-alan osaamista ja vientiä, kuvailee Salaspuro syntynyttä sopimusta.

Lisätiedot:

Tommi Salaspuro, toimitusjohtaja, Mediconsult Oy, puh. +358 050 561 4894, tommi.salaspuro@mediconsult.fi

Anita Ojala, partner, Juuri Partners Oy, puh. +358 40 826 2085, anita.ojala@juuripartners.fi

Mediconsult Oy
Mediconsult on suomalainen vuonna 1975 perustettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittaja, jonka ydinosaamista ovat koko sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoketjun kattavat ratkaisut sekä ammattilaisten työhön että asiakkaiden etäasiointiin. Helsingissä, Salossa, Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa ja Sri Lankassa toimiva yritys työllistää yli 150 asiantuntijaa. Mediconsultin tuotteet ja palvelut täyttävät korkeat laatuvaatimukset; ne ovat ISO sertifioituja ja Kanta-auditoituja sekä lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaisesti CE-merkittyjä. Kehitystyötä ohjaavat lisäksi valtakunnalliset STM:n, Kelan ja THL:n vaatimukset ja hankkeet. 

Juuri Partners Oy
Juuri Partners Oy:n 10 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.fi

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 12/04/2021

Kyselytutkimus: Suomalaiset haluavat suomalaisia sote-järjestelmiä

Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että sote-tietojärjestelmien valintojen tulisi kohdistua suomalaiseen osaamiseen. Yli 70 prosenttia vastaajista haluaisi hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sote-alalla huomattavasti enemmän.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta