• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Miten toiminnan raportoinnilla voi parantaa terveydenhuollon tehokkuutta?

Helena Astala - 26/04/2016

Potilastietojärjestelmiin tallennetaan päivittäin tuhansittain käyntitietoja, diagnooseja, tehtyjä toimenpiteitä, annettuja rokotuksia ja tutkimustuloksia. Valtava määrä tietoa, jota voisi hyödyntää myös toiminnan suunnittelussa.

Mutta minkälaista tietoa raportoinnin avulla voidaan kerätä? Kerätystä tiedosta saa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkä tyyppisiin käynteihin menee eniten aikaa (neuvola, sairaskäynnit, työterveyshuolto)?
 • Mitkä potilasryhmät työllistävät eniten ammattilaisia?
 • Mikä on vuodeosaston keskimääräinen kuormitus?
 • Miten paljon kertyy hoitopäiviä vuodessa tapaturmadiagnoosien vuoksi?
 • Milloin influenssaepidemia alkaa?
 • Kuinka moni diabeetikko polttaa tupakkaa?

Jotta tiedot saadaan kerättyä raporteille, tulee käyttöönoton yhteydessä tietokantaa rakennettaessa selvittää johdolta raportoinnin tarpeet, kirjata raporteille tarvittavat tiedot rakenteisesti ja miettiä tarkistuspisteet. Raporteilla tietoa voidaan jalostaa niin, että sitä pystytään käyttämään toiminnan suunnittelussa. 

Mitä tiedolla voi sitten tehdä?

Tässä muutama esimerkki. Jos olisin johtaja ja saisin listan potilaista, jotka ovat käyneet vuoden aikana lääkärillä sairauden vuoksi yli kuusi kertaa, voisin miettiä, auttaisiko omahoitajan nimeäminen heille tai kunnollinen käyntien syiden selvitys, jonka yhteydessä laaditaan potilaan kanssa hoitosuunnitelma. Näin potilaan tarpeet tulisivat kenties selvitetyiksi eikä hänellä olisi tarvetta käydä niin usein etsimässä apua.

Jos vastaavasti saisin listan huonossa hoitotasapainossa olevista diabeetikoista, voisin pohtia, pystyisikö heidät kokoamaan ryhmäksi, jolle järjestetään omahoito-opastusta ja joka autetaan vertaistukiryhmiin. Saisiko tällä tavalla potilaiden hoitomotivaation ja omahoidon osaamisen paremmalle tasolle?

Tuloksena voisi olla parempi hoitotasapaino, tyytyväisempi potilas ja vähemmän kuormitusta ammattilaisille - siis kokonaisvaikutuksellisesti vaikuttava hoito.

Myös tulevien sote-ratkaisuiden suunnitteluun tarvitaan jalostettua tietoa käyntien ja hoitopäivien määristä ja väestön sairastavuudesta. Kun tietoja tallennetaan tietokantaan rakenteisesti, niitä voidaan sieltä myös hakea ja jalostaa raporteiksi johdon tarpeisiin

---
 
Tulevalla sote-uudituksella tulee väistämättä olemaan oma vaikutuksensa myös tähän. Lataa alta laatimamme Muutosjohtajan opas sote-uudistukseen - kerromme siinä mm. millaisiin haasteisiin kannattaa muutosten voimaan astuttua varautua.
 
Lataa muutosjohtajan opas sote-uudistukseen
Helena Astala

KIRJOITTAJA Helena Astala

Lisää samasta aihealueesta

Krista Särkkä - 31/05/2019

Mediconsult mukana kehittämässä julkisen sektorin uudenlaisia digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja

Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto otti merkittävän digiloikan kevättalvella, kun sähköinen Omaolo-palvelu otettiin käyttöön.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Tarjouspyyntö
 • Lisätietoa ratkaisuista
 • Tilaa esite
 • Palaute
 • Jotain muuta