• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä pohdittiin uudistuvaa tiedonhallintaa

Mediconsult - 25/03/2019

Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestettiin tänä vuonna 5.-6.3. Tampere-talossa. Päivät koostuivat alan ammattilaisille suunnatusta luento-ohjelmasta sekä näyttelystä. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä juhlittiin myös 70 vuotta täyttänyttä Talentiaa, joka on sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö ja toimii asiantuntijapäivien järjestäjänä.

Mediconsult oli mukana näytteilleasettajana Tampereella vuosittain järjestettävillä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä. Ständillämme vieraili runsaasti alan ammattilaisia sekä opiskelijoita. Keskustelua syntyi muun muassa sosiaalihuollon vaikuttavuuden arviointiin, tiedolla johtamiseen, asiakasdokumentoinnin ja kirjaamisen muutoksiin sekä Kanta-yhteensopivaan Sosiatri-asiakastietojärjestelmään liittyen.

Oppilaitosyhteistyö herätti kiinnostusta

Tapasimme myös opetushenkilökuntaa alan korkeakouluista. Heitä kiinnosti nähdä konkreettisesti, kuinka rakenteinen kirjaaminen ammattilaiselle asiakastietojärjestelmässä näyttäytyy ja kuinka esimerkiksi rakenteisia asiakirjoja Sosiatrissa käsitellään.

Sosiaalityön dokumentoinnin opetus korkeakouluissa tapahtuu usein vasta opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksoilla mutta opettajat pohtivat tulevaisuuden mahdollisuuksia myös laajempaan yhteistyöhön tietojärjestelmätoimittajien kanssa. Tällöin opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua asiakastyön dokumentointiin, jotta käsitys kentällä tehtävästä kirjaamisesta muodostuisi jo ennen käytännön harjoittelujaksoa.

Mediconsult on toimittanut potilas- ja asiakastietojärjestelmiä useisiin oppilaitoksiin opetuskäyttöön. Kirjaamisen harjoittelu oikealla järjestelmällä jo ennen työharjoittelujaksoa valmistaa opiskelijoita omaksumaan dokumentoinnin periaatteita käytännössä.

Sosiaalihuollon tiedonhallinta uudistuu

Sosiaalihuollossa käynnissä oleva määrämuotoiseen eli rakenteiseen kirjaamiseen siirtyminen vaikuttaa olennaisesti asiakastiedon dokumentointiin tulevaisuudessa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin ja asiakirjoihin kertynyttä strukturoimatonta tekstimuodossa olevaa tietoa on ollut vaikea hyödyntää, kun on arvioitu esimerkiksi sosiaalihuollon vaikuttavuutta.

Sosiaalihuollon asiakastyöstä on perinteisesti puuttunut terveydenhuollon potilastyöhön keskeisesti liittyvät tauti- ja toimenpideluokitukset ja sosiaalipalveluista on kerätty tietoa lähinnä tilastotarpeita ja hallintoa varten, ja asiakastyön tarpeet ovat jääneet vähemmälle.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnista sekä sosiaalihuollon uudistuvasta tiedonhallinnasta 

Sosiaalihuollossa asiakastiedon muodostus koostuu ammatillisen tietämyksen kehittymisestä, tutkimuksesta sekä käytännöstä saadun tiedon avulla. Keskeisimpiä sosiaalityön tiedonmuodostuksen välineitä on työn dokumentointi ja se toimii välttämättömänä osana sosiaalihuollon vaikuttavuuden arviointia. Sosiaalihuollon tietojärjestelmät eivät ole aikaisemmin pystyneet tarvittavin tavoin vastaamaan vaikuttavuuden, laadun ja tuloksellisuuden arvioimisen vaatimuksiin.

Kanta-vaatimusten mukaisen, sosiaalityön rakenteiseen kirjaamiseen pohjautuvan Sosiatri-asiakastietojärjestelmän avulla eri kokoiset sosiaalihuollon organisaatiot saavat tulevaisuudessa paremmat työkalut myös toiminnan raportointiin ja vaikuttavuuden arviointiin.

 

Tule kuulemaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksesta maksuttomiin webinaareihimme! Katso eri palvelutehtäville suunnattujen webinaarien ajankohdat ja ilmoittaudu kuulemaan valmiiksi pureskeltua tietoa sekä kysymään lisää.

New call-to-action

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 16/01/2020

Mediconsult yritysdelegaatiovierailulle Etelä-Koreaan

Mediconsult osallistuu EU Gatewayn järjestämään, terveydenhuollon ja lääketieteen teknologioihin keskittyvään yritysdelegaatiovierailuun Etelä-Korean Soulissa maaliskuussa 2020.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta