• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen siirtymäaika päättyy – oletko valmis?

Jenni Rytkönen - 07/02/2020

Sosiaalihuollon keskeisin luokitus on palvelutehtävien luokitus. Koko asiakirjahallinto ja käyttöoikeudet pohjautuvat palvelutehtäviin. Määräys palvelutehtäväluokituksesta on annettu maaliskuussa 2016 ja sen siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa. Samalla on määriteltävä asiakastiedon käyttöoikeudet palvelutehtävien mukaan.

Palvelutehtäväluokitus on osa sosiaalihuollon lainsäädännön uudistusta ja siihen kytkeytyvää tiedonhallinnan muutosta. Palvelutehtävällä tarkoitetaan sosiaalipalveluiden ja muun tuen kokonaisuutta, joka vastaa asiakkaan tuen tarpeeseen. Erilaisia palvelutehtäviä on seitsemän ja ne on kuvattu palvelutehtävien luokituksessa. Esimerkkinä sosiaalihuollon palvelutehtävästä on lastensuojelu.

Käynnissä olevan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen tavoitteena on muodostaa aiempaa selkeämpi säädöskokonaisuus tukemaan kansalaisten erilaisia sosiaalisen tuen tarpeita. Näin ollen sekä sosiaalihuollon sisältö itsessään että palvelujen tuottamisen ja järjestämisen rakenteet ovat murroksessa. Tässä kaikessa on kuitenkin pohjimmiltaan kysymys siitä, miten yhteiskunnassamme turvataan kaikille ihmisarvoinen elämä, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus sekä huolenpito.

Omana osana muutoksessa on sosiaalihuollon tiedonhallinta ja sen kehittyminen. Asiakastiedon arkisto ja termit, kuten asiakasasiakirja ja asiahallinta vilahtelevat tiuhaan asiaan liittyvissä julkaisuissa. Helpottaakseen tiedonhallinnan kehittymistä THL on julkaissut sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston, joka selventää sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä.

Käyttöoikeudet määriteltävä työntekijöiden tehtävien mukaan

Asiakasasiakirjalaissa on säädetty, että sosiaalihuollon henkilörekistereitä ovat asiakasrekisteri ja ilmoitusrekisteri. Näihin rekistereihin tallennettavista asiakirjoista tulee käydä ilmi se, mihin palvelutehtäviin ne liittyvät. Myös sosiaalihuollon organisaation henkilöstön käyttöoikeudet sähköisesti tallennettuihin asiakirjoihin ja asiakastietoihin on määriteltävä palvelutehtävittäin ja kunkin työntekijän tehtävien mukaan. Palvelutehtäväluokituksen ja käyttöoikeuksien siirtymäaika on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Sellaisten organisaatioiden, jotka eivät ole vielä ottaneet käyttöön sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitusta tai määritelleet asiakastiedon käyttöoikeuksia määritysten mukaisesti, on nyt hyvä aika tarttua toimeen.

Lue myös: Miksi liittyisin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon jo nyt?

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä on sisäänrakennettu palvelutehtäväluokitus

Mediconsultin sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään on sisäänrakennettu palvelutehtäväluokitus, joten kaikista järjestelmässä kirjatuista asiakirjoista ja asiakastiedoista tulee automaattisesti ilmi se, mihin palvelutehtävään tai -tehtäviin ne liittyvät. Näin ollen esimerkiksi lastensuojeluorganisaatio tai vammaispalveluita tuottava organisaatio voi olla varma siitä, että kaikessa työntekijöiden kirjaamassa asiakastiedossa näkyy tarvittava palvelutehtäväluokitus.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä on myös työntekijöiden rooleihin perustuva, asiakasasiakirjalain mukainen käyttöoikeuksien määrittely. Lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön käyttöoikeudet sähköisesti tallennettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin on määriteltävä palvelutehtävittäin ja ottaen huomioon henkilön työtehtävät. Määritellyillä käyttöoikeuksilla edistetään sitä, että sosiaalihuollossa asiakkuuden perusteella talletettuja tietoja suojataan oikeudettomalta ja asiattomalta käytöltä. Käyttöoikeusmäärittelyn avulla työntekijät pääsevät käsittelemään vain niitä asiakastietojärjestelmässä olevia asiakastietoja, jotka liittyvät työntekijän työtehtäviin. Työtehtävien vaihtuessa käyttöoikeus muuttuu uusien tehtävien mukaiseksi yksinkertaisesti roolia vaihtamalla.

Miten palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeusmäärittely näkyvät asiakastietojärjestelmässä? – Kysy lisää!

Voit tutustua myös THL:n ohjeisiin:

Jenni Rytkönen

KIRJOITTAJA Jenni Rytkönen

jenni.rytkonen@mediconsult.fi

Jenni on kouluttautunut suuhygienistiksi ennen siirtymistään terveysteknologian pariin. Hän on opastanut suun terveydenhuollon ammattilaisia tietojärjestelmähaasteiden parissa useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä Jenni työskentelee erityisesti sosiaalihuollon asiakkaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan parissa ja opiskelee alaa Itä-Suomen yliopistossa.

Lisää samasta aihealueesta

Jenni Rytkönen - 03/04/2020

Tiedätkö, mitä sosiaalihuollon asiakkaasi näkee Omakannassa jo tänä vuonna?  

“Kuka mun tietoja oikein kyylää?”, kysyy huolestunut sosiaalihuollon asiakas Omakannasta eräällä suositulla keskustelupalstalla.  

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta