• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mitä meneillään sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksessa?

Saija Siivonen - 01/02/2021

Sosiaalihuollossa on jo useamman vuoden ollut käynnissä tiedonhallinnan muutos, joka kytkeytyy Kanta-arkistoon ja asiakastietolain muutokseen. Lue myös aiemmat katsaukset sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilasta vuosilta 2018 ja 2019.

Sosiaalihuollon organisaatioissa on Kanta-palvelujen käyttöönotto rivakassa nosteessa, vaikka sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö on sosiaalihuollon toimijoille vielä vapaaehtoista. Tällä hetkellä Kanta-palveluja käyttää jo 65 sosiaalihuollon organisaatiota, joista julkiset organisaatiot ovat selkeässä enemmistössä. Julkisista sosiaalihuollon organisaatioista jo puolet on tavalla tai toisella liittynyt asiakastiedon arkistoon. Osa heistä on arkistoinut vanhoja asiakastietoja asiakastiedon arkistoon pysyväissäilytykseen ja osa arkistoi uusia asiakastyössä syntyviä asiakirjoja reaaliaikaisesti.

Asiakastietolain etenemisaikataulu on muuttunut useaan otteeseen, mutta marraskuussa 2020 se on pitkän odotuksen jälkeen edennyt eduskuntakäsittelyyn. Hallituksen esitykseen on kirjattu sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotolle määräajaksi julkisten organisaatioiden osalta 01/2024 ja yksityisten osalta 01/2026. Lakiluonnoksessa on säädetty myös sosiaalihuollon asiakastietojen näkymisestä Omakannassa, joka tulee omalta osaltaan olemaan merkittävä askel sosiaalihuollossa etenkin asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Lue myös: Miksi liittyisin sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon jo nyt?

Kirjaamisvalmennuksia keväällä 2021 – ilmoittautuminen käynnissä

Vaikka puskuriaikaa Kanta-palvelujen pakollisuuteen vielä onkin, valmistautuminen kannattaa aloittaa ajoissa. Kela ja THL tarjoavat Kanta-palveluita käyttöön ottaville organisaatioille tukea käyttöönoton projektointiin ja määritysten soveltamiseen vaiheistetuilla koulutuksilla. Käyttöönoton aaltojen aikataulut on suunniteltu siten, että niissä on huomioitu myös organisaation sisällä tarvittava kehittämisaika käyttöönottoprojektin edistämiseen. Käyttöönoton aaltojen toimintatapakoulutukset ovat kaikille avoimia ja niihin voi (ja kannattaakin) mennä kuulolle jo ennen kuin Kanta-projektista on omassa organisaatiossa päätetty.

Lue myös: Sosiaalihuollon Kanta-liittymisen muistilista

Kansa-koulu ja Kansa-koulu II -hankkeet ovat olleet uranuurtajia sosiaalihuollon uusien kirjaamistapojen kouluttamisessa ja Kanta-palveluihin liittyvien tiedonhallinnan luokitusten jalkauttamisessa. Hankkeet ovat nyt saaneet jatkoa, sillä Kansa-koulu III -hanke jatkaa sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennuksia. Tarkoituksena on valmentaa ensisijaisesti niitä organisaatioita, joita aikaisemmat hankkeet eivät ole tavoittaneet. Kansa-koulu III järjestää kirjaamisvalmennuksia verkkokoulutuksena helmi-kesäkuussa 2021: katso kirjaamisvalmennusten tarkemmat ajankohdat ja ilmoittaudu mukaan hankkeen sivuilla

Kansa-koulu III -hanke on perustanut valmennusten tueksi myös kaikille avoimen kirjaamisfoorumi-sivuston, josta löytyy aiempien hankkeiden materiaalit ja koulutusvideot, jotka ovat suurelta osin vieläkin erittäin ajankohtaisia.

Katso myös Kanta-palveluiden sivuilta sosiaalihuollon Kanta-koulutukset ja Kelan asiakastietolaki- ja Kanta-infot sekä Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimjoille

Lue myös asiakasasiakirjalain velvoitteiden, kuten palvelutehtäväluokituksen ja käyttöoikeusmäärittelyjen, siirtymäajoista. 


Tutustu Saga Sosiaalihuolto -tietojärjestelmään

Kanta-yhteensopivat toimintamallit ja kansallisesti yhtenäisen kirjaamisen käytännöt muuttavat sosiaalihuollon kirjaamista. Tule kuulemaan sosiaalihuollon uusista kirjaamistavoista käytännössä – kuuntele webinaari

Sosiaalihuollon kirjaamiswebinaari

Saija Siivonen

KIRJOITTAJA Saija Siivonen

saija.siivonen@mediconsult.fi

Tuotepäällikkönä työskentelevä Saija tuntee sosiaalihuollon määrittelyt ja innostuu kirjaamisen kehittämisestä.

Lisää samasta aihealueesta

Mikael Palola - 27/04/2022

Palveluverkon suunnittelussa lähipalvelut irtaantuvat kunnista ja seinistä

Hyvinvointialueiden palveluverkkojen suunnitteluun kohdistuu nyt monenlaisia odotuksia. Yksittäisiä kansalaisia kiinnostaa, mistä ja miten he saavat jatkossa tarvitsemiaan sote-palveluja. Ammattilaiset odottavat tietoa, missä ja miten he tulevat...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta