• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Näitä ominaisuuksia toivotaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmältä!

Jussi Lehto - 11/06/2018

Osallistuimme maaliskuussa Sosiaalialan asiantuntijapäiville, jossa järjestimme osastollamme vierailleiden sosiaalihuollon asiantuntijoiden kesken äänestyksen asiakastietojärjestelmän parhaista ominaisuuksista. Koska sosiaalihuollon kentällä myllertävä tiedonhallinnan muutos vaikuttaa vahvasti myös sosiaalialan tietojärjestelmiin, halusimme selvittää minkälaisia ominaisuuksia hyvältä asiakastietojärjestelmältä odotetaan.

Äänestystä jatkettiin vielä tapahtuman jälkeenkin ja lupasimme käydä tuloksia läpi blogissamme. Alla siis kooste äänestyksestä, olkaa hyvät!

Helppokäyttöisyys nousi äänikuninkaaksi

Muutama ominaisuus nousi ylitse muiden, vaikkakin ääniä eri ominaisuuksille annettiinkin varsin tasaisesti. Äänestys toteutettiin monivalintana, jolloin vastaajat saivat valita halutessaan useamman eri ominaisuuden valmiista vaihtoehdoista tai lisätä mukaan jonkin muun toivomansa ominaisuuden. Kysely oli suunnattu erityisesti sosiaalihuollon ammattilaisille.

Tärkeimpänä ominaisuutena sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmältä odotettiin sen helppokäyttöisyyttä - 78% vastaajista listasi helppokäyttöisyyden äänestyksessä yhdeksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Ymmärrettävästi vastaajat odottavat, että arjen kiireiden keskellä järjestelmä toimii johdonmukaisesti ja helpottaa työskentelyä. Tämän lisäksi vastaajat arvostivat sitä, että tieto kulkee mutkattomasti eri järjestelmien välillä. Tämä nousee erityisen tärkeäksi ominaisuudeksi varsinkin tiedonhallinnan muutoksen myötä. Näiden kahden ominaisuuden vanavedessä tuloksista nousi niin ikään tiedonhallinnan muutokseen vahvasti liittyvä rakenteisen kirjaamisen tukeminen.

Asiakastietojärjestelmiltä vaaditaan selvästi lisäarvoa työlle, toisaalta myös helppoa muokattavuutta organisaation omien tarpeiden mukaan.

Mobiilikäyttöisyyden arvioitua vähäisempi merkitys yllätti

Tuloksia tutkiessamme huomioimme kiinnittyi erityisesti siihen, ettei mobiilikäyttöä arvostettu lähellekään niin paljon kuin ehkä alun perin odotimme. Mobiilikäyttöisyyttä äänesti yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista 39% vastaajista. Tähän vaikuttaa tietysti moni tekijä ja voidaan kenties päätellä, että vastaajista suurin osa työskentelee säännöllisesti yhdellä toimipisteellä kiinteän päätteen ääressä, jolloin mobiilikäyttöisyydelle ei anneta painoarvoa.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi järjestelmän visuaalisuutta korostettiin. Hyvästä visuaalisuudesta kehuttu järjestelmä on yleensä myös selkeä ja johdonmukainen, jolloin järjestelmä koetaan helppokäyttöiseksi.

Tässä listattuna äänestyksen viisi suosituinta sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän ominaisuutta:

78% Helppokäyttöisyys

61% Tiedon kulkeminen eri järjestelmien välillä

50% Rakenteisen kirjaamisen tukeminen

39% Helppo muokattavuus organisaation tarpeiden mukaan

39% Mobiilikäyttöisyys

Lisäksi ominaisuuksista mainittiin muun muassa nopeus, työnkulkujen ja työtehtävien tukeminen, Kanta-yhteensopivuus, visuaalisuus ja asiakaslähtöisyys.

Yhteenvetona voidaan tiivistää, että sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien tulisi vastata tämän hetkisiin vaatimuksiin ja tietojärjestelmien kehittämisen takana pitäisi olla aina ajatus helppokäyttöisestä ja käyttäjäystävällisestä järjestelmästä. Paras sosiaalihuollon toimijan tarpeisiin räätälöity ratkaisu ottaa huomioon myös muutokset sosiaalihuollon kentällä Kanta-liittymisestä rakenteiseen kirjaamiseen.

Kiitämme lämpimästi kaikkia äänestykseen vastaamisesta ja kannustamme vaatimaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiltä organisaatioonne sopivia ominaisuuksia myös tulevaisuudessa!

Alla olevasta painikkeesta voit ladata Oppaan sosiaalihuollon uudistuvaan tiedonhallintaan:

Lataa opas tästä

Jussi Lehto

KIRJOITTAJA Jussi Lehto

Jussin erikoisalaa on sosiaalihuolto - niin käytännön kuin tietojärjestelmien osalta.

Lisää samasta aihealueesta

Anne K. Pekkonen - 27/07/2023

Mitä yhteistä on soten asiakastietojen käyttöoikeusasetuksella ja vaatekaapin siivouksella?

Kesäkuun lopussa voimaan tullut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeusasetus pohjautuu asiakastietolakiin, joka säädettiin syksyllä 2021 (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä). Asetuksella...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta