• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Muutosjohtajan haasteet valinnanvapauslain toteutuessa

Tommi Salaspuro - 23/08/2017

Maakuntavaalit siirtyvät lokakuulle 2018, ja sote-uudistuskin astunee voimaan vasta vuonna 2020. Valinnanvapauslakiin liittyvä keskustelu on kuitenkin jo luonut yhteisen vaatimustason järjestelmävalmiudelle. Mitä on muutosjohtaminen kaiken tämän keskellä ja mitä haasteita siihen liittyy?

mä perustason vaatimukset eivät radikaalisti muutu, vaikkei laki valmistukaan suunnitellun aikataulun puitteissa, tai vaikka lain sisältö olisi lopulta jollain muotoa toisenlainen kuin tähän asti oli suunniteltu. Nyt odotamme hallitukselta uutta esitystä valinnanvapauslaiksi maaliskuussa 2018.

Tässä keskeisimmät haasteet, joita sote-palveluiden valinnanvapauslaki tulee voimaan astuessaan aiheuttamaan erityisesti muutosjohtajille:

- Lain toteutuessa muutosjohtajalla on oltava käytössään järjestelmät ja valmius asiakastiedon siirtoon, listautumisjärjestelmän käyttöönottoon sekä korvausjärjestelmän seurantaan ja ylläpitoon.

- Lain toteutuessa muutosjohtajan vastuulla on oman palvelutuotannon hoitamisen ja seuraamisen lisäksi lukuisa määrä muita palveluntuottajia. Vaarana on, että lisääntynyt tarjonta lähtee ohjaamaan voimakasta kysynnän kasvua ja kustannusten nousua, kuten jo valmisteluvaiheen aikana on tapahtunut yksityisten toimijoiden palvelutarjonnan lisääntymisenä.

- Valinnanvapaus voi joissakin tapauksissa johtaa tuplaresursseihin, koska oman palvelutuotannon ylläpidon lisäksi on varauduttava erikoissairaanhoitoon ja viranomaispäätöksiin. On varauduttava siihen, että työntekijöiden liikkuvuudesta huolimatta oman maakunnan potilaat on viime kädessä pystyttävä hoitamaan itse.

- Palvelutuotannon on oltava tehokasta sen kaikilla osa-alueilla ja palvelun asiakaskeskeisyyteen on panostettava. Näiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin oman työnsä suorittamisessa. Toimijat eivät näet jatkossa kilpaile vain potilaista, vaan myös työntekijöistä.

- Kansallisen tason tietojärjestelmämuutoksiin ja vaatimuksiin tulisi pystyä vastaamaan annetussa aikataulussa. Monituottajajärjestelmässä tulee varautua sosiaali- ja terveyspalvelujen saumattomaan yhteentoimivuuteen.

Haaste on heitetty vastuulliselle viranomaiselle ja edellyttää, että sinne on osoitettu riittävät resurssit ja valta ohjata ja määritellä toimintaa. Muuten käytäntö luo uudet säännöt ja jo käytetty panos kansallisten ratkaisujen (Kanta) ja standardien luomisessa valuu hukkaan, kun ratkaisut on kasvaneen kysynnän johdosta jouduttu miettimään jo ennen viranomaisia.

- Mikäli asiakassetelit otetaan käyttöön maakuntapalveluissa, tulee muutosjohtajan miettiä seuraavia asioita:

  • Miten otetaan käyttöön?
  • Miten käyttöä seurataan?
  • Kuinka valvotaan henkilökohtaista budjettia?

Tämän lisäksi on kyettävä ylläpitämään tietoa palveluntuottajista, sekä niiden laadusta ja saatavuudesta. Laatumittarien määrittelemisessä on myös omat haasteensa, kun kiinteää korvausta ei ole. Malli edellyttää ohjausta viranomaisilta, mutta tätä ei ole vielä tiedostettu. Käytännössä maakunnissa tullaan tarvitsemaan uusia järjestelmäratkaisuja, jotka keräävät tietoa kaikilta palveluntuottajilta.

- Esitettyjen tavoitteiden toteutuminen edellyttää palveluntuottajalta panostuksia tietovarantojen ja -järjestelmien sekä ICT-infran ja -kyvykkyyden kehittämiseen. Haasteen aiheuttavat toisaalta kokonaisarkkitehtuurin toiminnallisuuksien tarkentumattomuus lainsäädännössä sekä vielä puutteelliset kansallisen tason palvelut.

Sote-uudistuksen ympärillä leijuu vielä useita kysymysmerkkejä. Alla olevalla painikkeella voit ladata käyttöösi kirjoittamamme oppaan, jossa kerromme miten sote-uudistus toteutuessaan tulee vaikuttamaan muutos- ja kehitysjohtajien työhön, sekä millaisiin haasteisiin matkan varrella on syytä varautua.

Lataa muutosjohtajan opas sote-uudistukseen

Lue myös nämä valinnanvapautta käsittelevät blogikirjoituksemme:

Tommi Salaspuro

KIRJOITTAJA Tommi Salaspuro

Tommi on Mediconsult Oy:n toimitusjohtaja.

Lisää samasta aihealueesta

Mikael Palola - 24/01/2023

Mikä on kansalaisten rooli uudessa sotessa?

Hyvinvointialueiden tuoreissa strategioissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja palvelut luvataan järjestää sote-uudistuksen tavoitteiden pohjalta yhdenvertaisesti ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Strategioita lukiessani huomasin pohtivani,...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta