Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Sähköistä omahoitoa tutkittiin Sipoon terveyskeskuksessa

Mediconsult osallistui Care4Me-hankkeeseen, jossa VTT:n johdolla tutkittiin tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden omahoitoa sähköisten apuvälineiden avulla Sipoon terveyskeskuksessa.

Sipoon terveyskeskuksessa on liitetty Mediconsultin potilastietojärjestelmä kiinteästi potilaiden käyttöön tarkoitettuun sähköiseen portaaliin, omaterveyspalveluun. Potilastietojärjestelmästä siirtyvät automaattisesti halutut ammattilaisten kirjaamat sairaus- ja terveystiedot, ajanvaraukset, ajanmukainen lääkitys ja laboratoriotulokset omaterveyspalveluun. Kaikki tärkeät tiedot ovat siis potilaan henkilökohtaisessa portaalissa valmiina omahoitoa varten.Tutkimuksessa potilaat toteuttivat omahoitoa omaterveyspalvelussa mobiililaitteen avulla. Tutkimusryhmä koostui 24:stä tyypin 2 diabetes-potilaasta, jotka mittasivat ja raportoivat verenpainetta, painoa ja päivittäisiä askeleita. Näistä viisi mittasi ja raportoi lisäksi verensokeria. Potilaat raportoivat mittaustuloksiaan omaterveyspalveluun älypuhelimen avulla.

Projektissa kehitetty automaattinen hoidontukijärjestelmä antoi palautetta potilaan raportoimien arvojen perusteella: oliko suunta oikea tai tavoitteet saavutettu. Automaattipalautteet ohjattiin myös hoitajien työlistoille. Tutkimuksen kesto oli 10 kk/potilas ja tutkittavien ikäkeskiarvo 62 vuotta.

Tutkimuksen keskeiset havainnot:

  • 80 %:n potilaista kohdalla mittaukset ja raportointi toteutuivat suunnitelman mukaisesti
  • 91 % potilaista piti kotona tekemiään mittauksia ja niiden lähettämistä terveyskeskukseen hyödyllisenä
  • 81 %:lla tutkimuspotilaista teknisiä ongelmia ei esiintynyt ollenkaan tai ongelmat olivat vähäisiä
  • Tutkimuspotilaiden pitkäaikainen glykohemoglobiini (HbA1c) laski n. 0,4 %-yksikköä
  • Tutkimuspotilaiden paino putosi tutkimuksen aikana keskimääräin 2,1 kg

 

Tutkimuksen mukaan sairauksien omahoito ja seuranta toimivat, kun potilaalla on käytössään ammattilaisen tuki, sähköinen asiointitili automaattisine muistutteineen sekä mobiililaite.

Tutkimuspotilaiden käynnit terveyskeskuksessa vähentyivät ja vaihtuivat osin puhelinyhteydenotoiksi. Osa potilaiden seuranta- ja lääkitysmuutoksista, hoitosuunnitelman päivityksistä sekä laboratoriotulosten välittämisestä voitiin hoitaa täysin sähköisesti.

Tutkimuksen mukaan sähköinen omahoitopalvelu on hyödyllinen myös terveydenhuollon palvelujen antajalle. Sähköisiä palveluja laajemmin käyttöönottamalla on mahdollista säästää palvelunantajan resursseja huomattavasti muun muassa käyntimäärien vähentyessä ja käyntien korvautuessa puhelinyhteydenotoilla.

Lue myös muita asiakastarinoitamme:

Digitaaliset palvelut Terveydenhuolto Kaikki

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!