• Seuraa meitä somessa:

fi / en

mc1-1

Toimintatapamme

Toimintamme kulmakivenä on korkea laatu ja prosessien jatkuva parantaminen.

Meille laadunhallinta tarkoittaa operatiivisen toiminnan ja johtamisen suunnittelua kiinteänä osana kaikkea toimintaamme ja koko organisaatiota. 

Korkea tietoturva on osa laatujärjestelmää ja kiinteä osa toimintaa ja ratkaisujen kehittämistä. Potilastietojärjestelmämme, tarjoamamme palvelut ja organisaatiomme auditoidaan vuosittain. Toteutamme auditointien lisäksi säännöllisiä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia potentiaalisten tietoturva-aukkojen tunnistamiseksi.  

Mediconsult noudattaa kaikessa toiminnassaan ISO 13485:2016 -standardia (auditointi SGS Fimko Oy) ja olemme CE-sertifioituja lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaisesti.

SGS_ISO_13485_round_TCL_LR

Kehitystyötämme ohjaavat käyttäjäkokemusten lisäksi valtakunnalliset STM:n, Kelan ja THL:n vaatimukset ja hankkeet.

Haluamme kantaa vastuumme ympäristöstä ja tunnistaa vaikutuksemme ympäristöön. Kiinnitämme huomiota energian säästömahdollisuuksiin sekä ekologiseen jalanjälkeemme. Mediconsultin operoimissa SaaS-palveluissa huomioidaan ympäristö: Konesalitoimittajamme käyttää ekologisesti tehokasta mm. kylmään meriveteen perustuvaa kaukojäähdytystä, jolla saavutetaan merkittävä energiatehokkuus ja siten huomattavasti pienempi hiilijalanjälki palvelinsaliratkaisuissa.

Lisäksi Mediconsult Saga® -tietojärjestelmäkokonaisuudellemme on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena kotimaisuudesta, vastuullisuudesta ja Suomessa työllistämisestä. 

Avainlippu

 

Mediconsultin arvot osana toimintaa

Mediconsultlaisten kanssa yhdessä työstetyt arvot ovat kulmakivinä sille, miten meillä työskennellään, toimitaan ja kohdellaan toisiamme. Arvot ovat ydin, josta muotoutuu koko toimintakulttuurimme, #MCculture.
 
 

Arvostus – "Asiantuntijoina ja yksilöinä, toisiamme kunnioittaen"

Arvostamme niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin työntekijöidenkin tekemistä ja osaamista. Haluamme aina kohdata asiat sekä ihmiset rehellisesti, asiantuntevasti ja avoimesti. 

Arvostus on meille ystävällisyyttä ja tiimityötä, jotka heijastuvat käytöksessämme ja arjessamme esimerkiksi arvostavana puheena työkavereita ja yhteistyökumppaneita kohtaan.Arvostamme kaikkien osaamista ja etenkin ihmistä osaamisen takana, juuri sellaisina kuin he ovat.

Asiantuntijuus – "Alan parhaaksi oppien ja osaamista jakaen"

Asiantuntijuus tarkoittaa meille aitoa kiinnostusta asiakkaaseen, toimialaan ja osaamisen kehittämiseen. Haluamme jatkuvasti päivittää omaa asiantuntijuuttamme jalostaen osaamistamme käytännön työhön. Asiantuntijuutemme näkyy asiakkaillemme vahvana toimialatuntemuksena – kotimaisena toimijana meillä on kokemusta sotesta jo vuodesta 1975. Asiantuntijuus on meille myös osaamisen jakamista, muiden opettamista ja tukemista sekä palautteen vastaanottamista ja antamista.

Työntekijöiden asiantuntijuutta halutaan pitää sitä yllä mahdollistamalla jatkuva kehittyminen ja oppiminen. Tuemme esimerkiksi työn ja opiskelun yhdistämistä ja tarjoamme työntekijöillemme erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia. Jaamme asiantuntijuuttamme organisaation sisäisillä ja säännöllisillä tiedonjakotilaisuuksilla.

Läpinäkyvyys – "Rehellisesti ja reilusti, ihmiseltä ihmiselle"

Läpinäkyvyys tarkoittaa meille kulttuuria, jossa työskentely ja yhteistyö tapahtuu avoimesti, luottamuksellisesti ja välittävästi. Mediconsult on rehti ja reilu suomalainen, johon voi luottaa.

Vaalimme toiminnassamme läpinäkyvyyttä myös toimimalla ihmiseltä ihmiselle: kohtaamme asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja kasvokkain aina, kun mahdollista. Haluamme toimia suoraselkäisesti ja rehellisesti, ja rohkaisemme työntekijöitämme kertomaan myös epäkohdista. Haluamme olla matalan hierarkian joustava organisaatio, jossa päätöksenteko pohjautuu avoimuudelle, tietoa ei pantata ja viestit tavoittavat kuulijansa luotettavasti ja nopeasti.

Yhteistyö – "Yhdessä tehden onnistumme"

Yhteistyö tarkoittaa meille aitoa halua olla avuksi niin asiakkaille kuin toisillemmekin. Meillä on yhteinen tavoite toimia asiakkaan hyväksi ja olla helposti lähestyttäviä ja avoimia.

Haluamme ratkoa ongelmia yhdessä ja jakaa osaamista läpi projektien sekä tiimien. Yhteistyö on meille toimintamalli, sillä harvoin pääsemme parhaaseen lopputulokseen yksin.

 

Mediconsult arvokuvitukset_KAIKKI HAHMOT

 

Ilmoituskanava

Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Ilmoituskanava tarjoaa luottamuksellisen tavan tuoda sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. Ensisijaisesti oma huoli tai epäilys on hyvä ottaa asia puheeksi oman esihenkilön tai johdon kanssa. Jos keskustelu ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta tai se ei toimi, voi aina käyttää tätä kanavaa asiasta ilmoittamiseen. 

Ilmoituskanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa, jos haluat tehdä ilmoituksen nimettömänä. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä 
kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan 
tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita. 

Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ja ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee rehellisesti ja hyvässä tarkoituksessa. Ilmoituskanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät HR Manager Fatbardhe Hetemaj, talousjohtaja Minna Leiviskä ja operatiivinen johtaja Tom Puusola. jotka käynnistävät tarvittavat selvitykset.

Käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja itse tuo henkilöllisyytensä esiin.Jos ilmoitus koskee yhtä käsittelijöistä, hän ei osallistu tapauksen käsittelyyn 
eikä tutkintaan.

Vastaanoton jälkeen kuittaamme ilmoituksesi vastaanotetuksi 7 päivän kuluessa. Tarpeen mukaan pyydämme sinulta lisätietoja tutkinnan aikana. Myös tämä vaihe tapahtuu kanavan kautta, luottamuksellisesti ja anonyymisti. 

Tutkinnan lopputuloksesta kerromme sinulle kanavan kautta kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksen jättämisestä. Ilmoituksen tehtyäsi saat henkilökohtaisen koodin, jolla voit seurata ilmoituksen etenemistä.

Jos olet tehnyt ilmoituksen ja hukkaat tapauskohtaisen koodin, pyydämme 
sinua tekemään uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. 
Näin tutkintaa pystytään jatkamaan yhteistyössä kanssasi.
Ilmoittamaan pääset täältä

Lisätietoja ilmoittamisesta on palveluntarjoajamme sivuilla.

Jos sisäinen kanavamme ei toimi, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulaissa tarkoitetuista väärinkäytöksistä oikeuskanslerin keskitetylle ulkoiselle ilmoituskanavalle. Huomioithan, että organisaation toiminnassa esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä tulee ilmoittaa ensisijaisesti oman sisäisen raportointikanavamme kautta, jotta saa ilmoittajansuojaa.

hki_MC

Miten työskentelemme Mediconsultilla?

Millaista meillä on olla töissä?
Urasivuillamme voit tutustua meihin työnantajana.

Tutustu työkulttuuriimme ja katso avoimet työpaikat