• Seuraa meitä somessa:

fi / en

mc1-1

Toimintatapamme

Toimintamme kulmakivenä on korkea laatu ja prosessien jatkuva parantaminen.

Meille laadunhallinta tarkoittaa operatiivisen toiminnan ja johtamisen suunnittelua kiinteänä osana kaikkea toimintaamme ja koko organisaatiota. 

Korkea tietoturva on osa laatujärjestelmää ja kiinteä osa toimintaa ja ratkaisujen kehittämistä. Potilastietojärjestelmämme, tarjoamamme palvelut ja organisaatiomme auditoidaan vuosittain. Toteutamme auditointien lisäksi säännöllisiä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia potentiaalisten tietoturva-aukkojen tunnistamiseksi.  

Mediconsult noudattaa kaikessa toiminnassaan ISO 13485:2016 -standardia (auditointi SGS Fimko Oy) ja olemme CE-sertifioituja lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaisesti.

SGS_ISO_13485_round_TCL_LR

Kehitystyötämme ohjaavat käyttäjäkokemusten lisäksi valtakunnalliset STM:n, Kelan ja THL:n vaatimukset ja hankkeet.

Haluamme kantaa vastuumme ympäristöstä ja tunnistaa vaikutuksemme ympäristöön. Kiinnitämme huomiota energian säästömahdollisuuksiin sekä ekologiseen jalanjälkeemme. Mediconsultin operoimissa SaaS-palveluissa huomioidaan ympäristö: Konesalitoimittajamme käyttää ekologisesti tehokasta mm. kylmään meriveteen perustuvaa kaukojäähdytystä, jolla saavutetaan merkittävä energiatehokkuus ja siten huomattavasti pienempi hiilijalanjälki palvelinsaliratkaisuissa.

Lisäksi Mediconsult Saga® -tietojärjestelmäkokonaisuudellemme on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena kotimaisuudesta, vastuullisuudesta ja Suomessa työllistämisestä. 

Avainlippu

 

Mediconsultin arvot osana toimintaa

Mediconsultlaisten kanssa yhdessä työstetyt arvot ovat kulmakivinä sille, miten meillä työskennellään, toimitaan ja kohdellaan toisiamme. Arvot ovat ydin, josta muotoutuu koko toimintakulttuurimme, #MCculture.
 
 

Arvostus – "Asiantuntijoina ja yksilöinä, toisiamme kunnioittaen"

Arvostamme niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin työntekijöidenkin tekemistä ja osaamista. Haluamme aina kohdata asiat sekä ihmiset rehellisesti, asiantuntevasti ja avoimesti. 

Arvostus on meille ystävällisyyttä ja tiimityötä, jotka heijastuvat käytöksessämme ja arjessamme esimerkiksi arvostavana puheena työkavereita ja yhteistyökumppaneita kohtaan.Arvostamme kaikkien osaamista ja etenkin ihmistä osaamisen takana, juuri sellaisina kuin he ovat.

Asiantuntijuus – "Alan parhaaksi oppien ja osaamista jakaen"

Asiantuntijuus tarkoittaa meille aitoa kiinnostusta asiakkaaseen, toimialaan ja osaamisen kehittämiseen. Haluamme jatkuvasti päivittää omaa asiantuntijuuttamme jalostaen osaamistamme käytännön työhön. Asiantuntijuutemme näkyy asiakkaillemme vahvana toimialatuntemuksena – kotimaisena toimijana meillä on kokemusta sotesta jo vuodesta 1975. Asiantuntijuus on meille myös osaamisen jakamista, muiden opettamista ja tukemista sekä palautteen vastaanottamista ja antamista.

Työntekijöiden asiantuntijuutta halutaan pitää sitä yllä mahdollistamalla jatkuva kehittyminen ja oppiminen. Tuemme esimerkiksi työn ja opiskelun yhdistämistä ja tarjoamme työntekijöillemme erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia. Jaamme asiantuntijuuttamme organisaation sisäisillä ja säännöllisillä tiedonjakotilaisuuksilla.

Läpinäkyvyys – "Rehellisesti ja reilusti, ihmiseltä ihmiselle"

Läpinäkyvyys tarkoittaa meille kulttuuria, jossa työskentely ja yhteistyö tapahtuu avoimesti, luottamuksellisesti ja välittävästi. Mediconsult on rehti ja reilu suomalainen, johon voi luottaa.

Vaalimme toiminnassamme läpinäkyvyyttä myös toimimalla ihmiseltä ihmiselle: kohtaamme asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja kasvokkain aina, kun mahdollista. Haluamme toimia suoraselkäisesti ja rehellisesti, ja rohkaisemme työntekijöitämme kertomaan myös epäkohdista. Haluamme olla matalan hierarkian joustava organisaatio, jossa päätöksenteko pohjautuu avoimuudelle, tietoa ei pantata ja viestit tavoittavat kuulijansa luotettavasti ja nopeasti.

Yhteistyö – "Yhdessä tehden onnistumme"

Yhteistyö tarkoittaa meille aitoa halua olla avuksi niin asiakkaille kuin toisillemmekin. Meillä on yhteinen tavoite toimia asiakkaan hyväksi ja olla helposti lähestyttäviä ja avoimia.

Haluamme ratkoa ongelmia yhdessä ja jakaa osaamista läpi projektien sekä tiimien. Yhteistyö on meille toimintamalli, sillä harvoin pääsemme parhaaseen lopputulokseen yksin.

 

Mediconsult arvokuvitukset_KAIKKI HAHMOT

 

hki_MC

Miten työskentelemme Mediconsultilla?

Millaista meillä on olla töissä?
Urasivuillamme voit tutustua meihin työnantajana.

Tutustu työkulttuuriimme ja katso avoimet työpaikat