Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mobiilikirjaaminen ensihoidossa auttaa vähentämään päivystyskäyntejä ja kuljetuksia

Kotihoidon tavoitteena on valtakunnallisella tasolla tukea mahdollisimman monen asumista omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tavoite pitkällä aikavälillä on, että 92 % yli 75-vuotiaista voisi asua kotonaan. Tähän tavoitteeseen pyritään myös Pohjois-Karjalassa, jossa kotihoidon ympärivuorokautista saatavuutta ja akuuttitilanteiden toimintamallia on uudistettu Siun soten AVOT (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla) -hankkeen avulla. Hanke kuuluu myös sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeisiin.


AVOT-hankkeessa kotihoidon tärkeänä yhteistyökumppanina on Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Hankkeen myötä pelastuslaitoksen ensihoito tuottaa akuuttihätätapauskäyntien lisäksi kotiin vietäviä palveluita, kuten hoidon tarpeen arviointia, saattohoitoa, suunniteltuja käyntejä sekä turvapuhelinkäyntejä. Uusi toimintamalli sekä ensihoidon käytössä oleva mobiilisovellus tuottavat useita hyötyjä sekä kustannuksissa että hoidon laadussa.

Turhat käynnit lääkäripäivystyksessä vähenevät, kun hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia voidaan toteuttaa asiakkaan kotona.

Hoidontarpeen arviointi kotihoidon tukena tehdään asiakkaan kotona ensihoidon toimesta, jolloin mahdollisuus katsoa asiakkaan tietoja mobiilin kautta helpottaa päätöksentekoa paikan päällä. Tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä, mutta konsultoinnin tarpeelta voidaan välttyä kokonaan, kun oleellinen tieto on mobiilisovelluksessa ensihoidon käytettävissä. Jos konsultointiin päädytään, pystytään pohjatiedon avulla kohdentamaan konsultaation tarve myös tarkemmin. Lisäksi laitteiden kuten katetrien ja kipupumppujen huolto pystytään tekemään kotona ensihoidon toimesta.

Potilas säästyy turhilta kuljetuksilta ja raskaalta, pahimmassa tapauksessa usean tunnin jonotukselta päivystyksessä.

Vanhuksilla pitkät kuljetukset voivat vaikuttaa merkittävästi yleistä vointia huonontavasti, pahimmassa tapauksessa johtaen sairaalahoitoon. Myös turhiin kuljetuksiin käytetty raha säästyy. 

Tieto käynnillä kirjataan mobiilisovelluksella yhteiseen potilastietojärjestelmään. 

Hoidon tulokset ja lääkärin konsultaatiot voidaan kirjata heti paikan päällä järjestelmään. Järjestelmän kautta kotihoito saa myös tiedon, miten on päätetty menetellä missäkin tapauksessa. Tällöin säästytään turhilta kotihoidon käynneiltä, jos asiakas onkin päätetty siirtää sairaalahoitoon. Vastaavasti potilastieto on saatavilla tarvittaessa myös ensihoidon akuuttihätätapaus-tehtävissä. Mahdollisuus katsoa asiakkaan potilastietoja mobiilin kautta on todettu hyödylliseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa potilas on sekava eikä pysty kommunikoimaan ensihoitajien kanssa.

Katso Siun Soten video kotihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyöstä ennen ja nyt:

siunsote-1

Lue myös muita asiakastarinoitamme:

Kotihoito Kaikki

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!