Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Uudenkaupungin kotihoito valitsi Medimobin

Uudenkaupungin kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palvelut. Tavoitteena on tukea asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja tarjota kotiin oikeanlaista ja riittävää apua oikealla hetkellä. Kaupunkialueen kotihoidon tiimeissä otettiin käyttöön Mediconsultin Medimobi toukokuussa 2017. 

Medimobi (nykyisin nimellä Saga Kotihoito) on kotiin vietävien palveluiden kokonaisratkaisu, joka pitää sisällään mobiilikirjaamisen, kalenteripohjaisen toiminnanohjauksen sekä optimointityökalun. Uudenkaupungin maaseutualueen kotihoidossa sovellus otettiin käyttöön syyskuussa 2017.

 

Selainpohjainen toiminnanohjaus tuo tehokkuutta

Kotihoidon toiminnanohjaus on selainpohjainen ohjelma, jolla suunnitellaan ja hallinnoidaan kotihoidon käyntitapahtumia ja resursseja. Optimointi auttaa ja ohjaa ammattilaista työnjaossa niin, että palvelut pystytään kohdentamaan asiakkaille haluttuun aikaan ja resursseja tehokkaasti hyödyntäen sekä aikaa säästäen.
 
Medimobi-sovellus näyttää kunkin työntekijän päivän asiakaslistan palvelutehtävä- ja asiakastietoineen. Sovelluksesta näkee helposti muun muassa perustietojen, fysiologisten mittausten ja palvelupäätösten lisäksi reaaliaikaiset lääkitystiedot lääkkeenantokuittauksin, riskitiedot sekä laboratoriotulokset.
 
Mobiilikirjaaminen mahdollistaa kirjaamisen paikan päällä, siis asiakkaan kotona. Ammattilaisella on aina ajantasainen ja roolinsa mukainen tieto saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.
 

Miksi juuri Medimobi?

Uudenkaupungin kotihoidon tiimeissä oli ilmennyt hyvin eritasoista kiirettä eikä yhteistyö oikein sujunut. Tavoitteena oli siis työn tasaaminen tiimien välillä. Lisäksi käytettävissä olevat resurssit haluttiin kohdentaa oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Haluttiin myös lisätä välitöntä asiakastyöaikaa. Kotihoidossa arvioitiin, että samalla kun toimistolla työskentely vähenisi, myös hoidon laatu, työn läpinäkyvyys ja sitä kautta asiakastyytyväisyys paranisivat.
 

Puhelin soi vähemmän ja tieto kulkee paremmin

”Toiminta kentällä on lähtenyt käyntiin hyvin, vaikka yhteysongelmien vuoksi laitteet takkuilivatkin alkuun”, kuvailee Uudenkaupungin kotihoidon sairaanhoitaja ja tiiminvetäjä Sirpa Heilä. Toiminnanohjauksen avulla on hänen mukaansa saatu paikattua monta äkillistä poissaoloa ja kesästä selviytyminen ilman toiminnanohjausta olisi ollut todellinen haaste.
 
Ajantasaiset asiakastiedot tabletilla ovat vähentäneet puhelinsoittorumbaa. Hoidon jatkuvuus ja tiedon kulku ovat olleet vahvemmin turvattuja, kun kirjaaminen on voitu hoitaa heti asiakaskäynnin aikana.
 
”Alun haasteista selviytymisessä on auttanut hyvin toiminut yhteistyö Mediconsultin kanssa. Toiveitamme on kuunneltu ja ongelmiin ehdotettu aktiivisesti ratkaisuja”, Heilä kiittelee.
 
Medimobin käyttöönoton myötä kotihoidon toiminta on tehostunut, sillä resurssit on voitu hyödyntää paremmin. Työ tiimien välillä on vihdoin tasaantunut. Reaaliaikaisesta kirjaamisesta on tullut luonteva osa asiakastyötä ja turhasta muistilappujen kuljettamisesta on päästy eroon. Toimistolla tehtävän työn osuus on vähentynyt ja sen myötä välitön asiakasaika lisääntynyt. Myös käyntiaikoja asiakkaiden luona on pystytty seuraamaan Medimobin myötä paremmin. Näin asiakas maksaa oikeasti saadusta palvelusta, eikä vain arvioidusta palveluajasta. 
 

Miltä näyttää tulevaisuus?

Uudenkaupungin kotihoidossa nähdään jo tulevaisuuden kehitysideoita: esimerkiksi sähkölukkotoiminto sekä kilometriseuranta voisivat olla heidän näkökulmastaan hyödyllisiä elementtejä sovelluksessa. Heilän mukaan myös omassa toiminnassa tarvitaan vielä uuden toimintamallin sisäistämistä ja kehittämistä.
 
Katso myös muita asiakastarinoitamme:
Kotihoito Kaikki

Lue myös: Mobiilikirjaaminen ensihoidossa auttaa vähentämään päivystyskäyntejä ja kuljetuksia

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!