Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Siun sotelle yhteinen potilastietojärjestelmä sekä sähköisen asioinnin palvelut

Suomen ensimmäinen sote-järjestämislain mukainen sote-alue (nykyisin hyvinvointialue) Siun sote yhdistää 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon saman katon alle. Mediconsult toimitti koko kuntayhtymän yhteisen potilastietojärjestelmän sekä sähköisen asioinnin palvelut.

Siun sote, eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, aloitti toimintansa 1.1.2017 näyttäen suuntaa tuleville sote-alueille ja myöhemmin hyvinvointialueille. Kuntayhtymä muuttui edelleen hyvinvointialueeksi 1.1.2023.

Siun sotessa työskentelee noin 7 000 ammattilaista, jotka tuottavat palveluita alueen 170 000 asukkaalle. Mediconsult toimitti uudelle sote-alueelle koko kuntayhtymän toiminnot yhdistävän yhteisen potilastietojärjestelmän sekä sähköisen asioinnin palvelut. Kuntayhtymän ammattilaisilla on toimipaikastaan riippumatta mahdollisuus saada lain sallimissa puitteissa käyttöönsä ajantasainen tieto potilaan tilasta, hoidoista, lääkityksestä sekä tehdyistä toimenpiteistä ja tutkimustuloksista.

"Ei tämä toki ihan yön yli tapahtunut, valmisteluita tehtiin yhdessä useiden kuukausien ajan."

”Lähtötilanteessa jokaisella Pohjois-Karjalan kunnalla oli omat potilasrekisterinsä, tietokantansa ja käytäntönsä. Vuoden 2017 vaihtuessa nämä tuotiin yhteen ja integroitiin koko alueelle. Ei tämä toki ihan yön yli tapahtunut, valmisteluita tehtiin yhdessä useiden kuukausien ajan”, tietojärjestelmätoimittaja Mediconsultin puolelta projektipäällikkönä toiminut Juho Taskinen täydentää. Siun sotella ja hankinnasta vastaavalla Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus PTTK:lla oli tukenaan Mediconsultin puolelta verkosto ammattilaisia koko valmisteluiden ajan. 
 
PTTK:n projektipäällikkö Leena Furtenbachin mukaan PTTK:n ja Mediconsultin yhteisissä asiantuntijaryhmissä tehty huolellinen suunnittelutyö oli avainasemassa, kun kunnalliset tietokannat ja potilasrekisterit vietiin Siun soten malliin. ”Meille oli tärkeää, että kaikki aikaisemmin syntynyt asiakas- ja potilastieto on hoitohenkilökunnan ja muiden ammattilaisten käytössä, tarvittaessa potilaan suostumuksella."
 
Uran uurtaminen sote-ratkaisuille edellytti tiivistä yhteistyötä myös valtiollisten toimijoiden kanssa. Monia sote-järjestämislain mukaisia toteutuksia varten tarvittiin valtakunnallisia linjauksia ja tulkintoja, joita THL ja Kela työstivät yhdessä PTTK:n ja Mediconsultin asiantuntijoiden kanssa. PTTK:n palvelujohtaja Eija Martikaisen mukaan tiivis yhteistyö kansallisten toimijoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa edesauttoi onnistunutta käyttöönottoa. ”Yhteistyöverkostojen merkitys korostui Kanta-palveluiden siirtämisessä kuntatoimijoilta Siun sotelle, kun tilanne oli Kelallekin uusi."
Siun soten syntyä auttoi se, että koko alueella on ollut vuodesta 2011 käytössä Mediconsultin toimittama potilastietojärjestelmä Mediatri. ”Se, että meillä on ollut koko alueella käytössä sama potilas-/asiakastietojärjestelmä, jota sosiaalihuoltokin osin käyttää, on iso plussa ja syy miksi ylipäänsä olemme tässä nyt”, kertoo Siun soten kehittämisjohtaja, lääkäri Anu Niemi. 
 

Miun palveluita kehitetään kuntalaisten parhaaksi jatkossakin

Kuntayhtymän asukkaille muutos tarkoittaa palvelujen yhdenmukaistumista, laajenevaa valinnanvapautta ja uusia sähköisiä palveluja. ”Kuntien asukkaiden osalta sähköisiä palveluita tullaan vielä kehittämään tietojärjestelmien ohella vuoden 2017 aikana”, kertoo Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro. 
 
Siun soten sähköiset palvelut löytyvät osoitteesta Miunpalvelut.fi. Palvelun kautta kaikki kuntien tarjoamat palvelut ovat helposti asiakkaiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun kautta voi kirjautua esimerkiksi Medinettiin, joka on Siun soten asiakkaille tarkoitettu sähköinen omaterveyspalvelu. Medinet mahdollistaa omien terveystietojen tarkastelun sekä esimerkiksi esitietolomakkeiden täytön ennen vastaanotolle tuloa. Kotihoidossa käytössä on ollut potilastietojärjestelmän mobiiliversio Medimobi, joka on mahdollistanut mm. kirjaamisen, lääkityksen katselun ja lomakkeiden täytön siellä missä asiakas on. 
siunsote
Lisätietoja Siun sotesta: www.siunsote.fi

Tutustu myös muihin asiakastarinoihimme:

Digitaaliset palvelut Terveydenhuolto Kotihoito Kaikki

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!