Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Tietovarastolla nopeampaa raportointia ja helpompaa tiedolla johtamista

ODL käyttää tietovarastoa helpottaakseen raportointia ja saadakseen kokonaiskuvan toimintansa tilanteesta.

Tietovaraston avulla voidaan yhdistää dataa eri lähteistä kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmästä, henkilöstöhallintojärjestelmästä ja taloushallinnon järjestelmistä. Raporteista saadaan enemmän hyötyä kun tietoa on koostettu useista lähteistä ja sitä voidaan tulkita ristiin. Tietovarasto helpottaa tiedolla johtamista, koska tieto on saatavilla helpommin ja reaaliaikaisemmin ja sitä on yksinkertaisempi tulkita visuaalisuuden ansiosta.

ODL:llä tietovarastoa ja raportointityökalua käyttävät palvelupäälliköt, asiakkuus- ja myyntipäällikkö sekä johtotaso. ”Käyttäjät ovat kehuneet raportointityökalua helppokäyttöiseksi. Tietovarasto toimii taustalla mahdollistaen eri järjestelmistä raportoinnin, jolloin loppukäyttäjän ei tarvitse tuntea tietovaraston toimintalogiikkaa,” kertoo ODL:n tietohallintopäällikkö Juha Alila.
 

Vaivattomampaa tiedon hyödyntämistä

Aiemmin raporttien hyödyntäminen on vaatinut useamman henkilön työtä, koska tiedon saaminen ja sen tulkitseminen on ollut monimutkaisempaa ja hitaampaa. Tietovaraston ja visualisointityökalun myötä käyttäjä voi tarkastella raportteja heti halutessaan pyytämättä niitä ensin kollegoiltaan.

Tietovaraston myötä raporttien perinteinen manuaalinen työstäminen on vähentynyt merkittävästi, sillä eri järjestelmistä peräisin olevia tietoja ei tarvitse yhdistää käsin taulukkolaskentaohjelmassa. Viikkoraportteja ei tarvitse enää muokata ja lähettää eteenpäin, sillä ne ovat katsottavissa suoraan työkalusta. Visuaalisen raportoinnin etuihin kuuluu myös helppo omaksuttavuus, jota voidaan hyödyntää muun muassa aineiston esittelyssä hallituksen kokouksissa.

Helppo luoda katsaus eteen- ja taaksepäin

Myynnissä seurataan eri kohteiden käyttöasteita ja milloin asiakaspaikkoja on vapautumassa, jolloin tieto ohjaa myynnin työtä jo ennakkoon. Käyttöastetta voidaan seurata jopa tietyn palvelukodin yksittäisen sänkypaikan osalta. Tiedot näkyvät ainoastaan anonyymeinä eli henkilötietoja ei näy raportoinnissa.

”Aiemmin käyttöastetta oli raportoitu vain kerran kuukaudessa. Nyt palvelupäällikkö voi vilkaista tilanteen vaikka joka päivä ja pääsee näkemään heti edellisen päivän tilanteen, sillä tietovarasto hakee uudet tiedot aina yön aikana. Siten myös tiedon reaaliaikaisuus on parantunut huomattavasti”, Alila mainitsee. Tietoja on myös helppo vertailla edelliseen ajanjaksoon visuaalisten graafien ansiosta.

Tietovaraston avulla voidaan seurata tarkasti, mistä tulot syntyvät ja tulovirtaa voi suodattaa useilla eri kriteereillä kuten kustannuspaikalla. Kokonaisnäkymän visualisoitujen talouslukujen lisäksi tietoihin pääsee muutamalla klikkauksella kaivautumaan syvemmälle, jopa yksittäisen laskun tasolle. ODL:n myynnin kannalta on oleellista analysoida myös maksajatietoja, esimerkiksi mitkä kunnat ovat maksaneet palveluista missäkin kohteessa. Tietoja voi suodattaa raportointinäkymässä useilla eri kriteereillä, jolloin hyödyntämismahdollisuudet ovat laajat.

Tietovarasto mahdollistaa paremman ennakoitavuuden lisäksi myös mitä jos -skenaarioiden tutkimista. Sairauspoissaolojen vähentymistä esimerkiksi 10 prosentilla voidaan tutkia suhteessa liiketulokseen. ”Olemme jo ryhtyneet toimiin, joilla poissaoloja saataisiin vähennettyä ja odotamme onnistuneita tuloksia jo ensi vuodelle”, Juha Alila kertoo konkreettisen esimerkin tietovaraston hyödyistä.

Tietovarastoa kehitetään jatkossakin

ODL on käyttänyt tietovarastoa vajaan vuoden verran ja sisäiset toimintamallit hakevat vielä muotoaan. ”Tiedostamme, että työkalu ei ole koskaan täysin valmis. Käytön myötä tulee lisää ajatuksia, millä uusilla tavoilla sitä voisi hyödyntää ja mitä muutoksia voidaan toteuttaa käyttäjien palautteen perusteella. Kehitämme tietovaraston käyttöä jatkossakin, sillä se on jo nyt osoittanut hyötynsä”, tietohallintopäällikkö Juha Alila kertoo.

ODL:n taustalla on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö. Toiminta koostuu monipuolisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, jotka kuntouttavat, edistävät terveyttä sekä tarjoavat hoivaa ja asumista. Lisäksi toimintaan kuuluvat tutkimustyö sekä diakonia- ja yhteisötoiminta. ODL toimii kahdeksalla paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla ja Ylitorniolla Lapin maakunnan alueella.

Lue myös muita asiakastarinoitamme:

Kaikki Kuntoutus Terveydenhuolto

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!