Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mobiilikirjaamisen pilotti Pohjois-Karjalan keskussairaalassa

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa toteutettiin Mediconsultin mobiilikirjaamissovelluksen pilotointia vuoden 2016 aikana. Kesäkuun lopusta alkaen vatsakirurgisia potilaita hoitavan osaston noin 30 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa käyttivät mobiilikirjaamiseen tarkoitettua sovellusta päivittäiseen potilastietojen katseluun ja kirjaamiseen. Sovellusta käytettiin tableteilla ja älypuhelimilla hoitajien kiertäessä potilaiden luona osastolla. Sovelluksen avulla hoitajat tarkastelivat reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmään kirjattua tietoa sekä tekivät uusia kirjauksia ja kuittauksia.

”Uskomme, että mobiilikirjaamisen avulla saamme vapautettua lisää aikaa itse potilastyöhön”, sanoo pilotin toisena vastuuhenkilönä toimiva osastonhoitaja Piritta Jormanainen.

Mobiilikirjaamisen hyödyistä on tehty aiemmin tutkimusta (Suomen Telelääketieteen ja eHealth Seura ry:n (STeHS) julkaisu 1/2016), jossa suurimmiksi eduiksi todetaan virhekirjausten väheneminen merkittävästi, kirjaukseen käytetyn ajan väheneminen sekä aina käytettävissä oleva reaaliaikainen tieto kaikille hoitoon osallistuville tahoille.

Näiden pohjalta hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat ja henkilökunnalle jää enemmän aikaa itse hoitotyöhön. Mobiilikirjaamisen hyödyt voidaan nähdä osastotoiminnan lisäksi myös asumispalveluissa vanhus- ja vammaispalveluiden piirissä, sekä eri tyyppisissä kotiin vietävissä palveluissa, kuten kotihoidossa, kotisairaalatoiminnassa, asiakkaan kotona tapahtuvassa kuntoutuksessa tai sosiaalityössä.

Syyskuussa 2016 toteutetussa välikyselyssä käyttäjät arvioivat sekä potilasturvallisuuden että työn tehokkuuden parantuneen jo kaksi kuukautta sovellusta käytettyään.

Kyselyn mukaan hoitajien työssä toimivimmat ja käytetyimmät toiminnot olivat osaston potilaslista, lääkitys, mittaukset ja tutkimuspyynnöt.

Osaston potilaslista antaa perustiedon potilaasta sekä huoneen ja vuodepaikan osastolla, ja sitä voidaan käyttää myös hoitajan omana työlistana esimerkiksi filtteröimällä näkymään vain omat vastuupotilaat. Paikan päällä tehtävä lääkkeenannon kuittaus ja lääkityksen katsominen nousivat useammalle vastaajalle suosikiksi. Lääkityksen kautta hoitajan on helppo tarkistaa esimerkiksi edellisen lääkkeenannon kellonaika sekä tarvittaessa annettavat lääkkeet, niiden annostelu ja antokuittaukset. Potilaalle tehdyt erilaiset mittaukset ja seurannat voi kirjata heti potilaan luona ilman kaksoiskirjaamista esimerkiksi ensin paperille ja myöhemmin potilastietojärjestelmään.

”Myös haasteita on ollut, niin kuin aina kun työtavoissa tapahtuu muutosta”, sanoo osastonhoitaja Piritta Jormanainen.

Haasteena käyttöönotossa koettiin joidenkin käyttäjien kohdalla yleinen mobiililaitteiden käyttökokemuksen puute. Tämä heijastuu myös siihen, että toimintatapojen muuttaminen on haastavampaa niiden käyttäjien kohdalla, jotka kokevat jo laitteen käyttämisen hankalaksi. Muutosta tuettiin tarjoamalla käyttäjille lisäkoulutusta yleisesti älypuhelimien käyttöön.

Potilaiden osalta palaute sovelluksen käytöstä on ollut positiivista.

Potilaita kiinnostaa hoidosta kirjattu tieto aivan eri tavalla, kun se on helposti saavutettavissa ja katsottavissa. Tulosten näyttäminen potilaalle ymmärrettävässä graafisessa muodossa on myös hoitajalle uusi keino osallistaa potilasta omaan hoitoonsa. ”Mittauksien merkkaaminen suoraan potilaan vieressä nopeuttaa kirjaamista. Voi myös samalla kertoa potilaalle aiempia mittaustuloksia tai verikokeita”, kertoo välikyselyyn vastannut hoitaja. Tutkimuspyyntöjen tulosten näyttäminen graafisena käyränä antaa heti selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan tilanne on kehittymässä. Potilailla on myös kiinnostusta osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi oman kirjauksen sisältöön, kun kirjaus tehdään mobiilisti potilaan luona.

Positiivisten kokemusten siivittämänä Pohjois-Karjalan keskussairaalan pilottia laajennettin kattamaan myös muita osastoja.

Lue myös muita asiakastarinoitamme:

Terveydenhuolto Kaikki

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!