Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Sipoon suun terveydenhuolto otti käyttöönsä Mediatrin ja liittyi Kantaan

Sipoon suun terveydenhuolto liittyi osaksi Kanta-arkistoa vuonna 2018. Vastaava hammaslääkäri Perttu Halonen kertoo, että Kanta-yhteys on tuonut hoitoon avoimuutta.

Suuri osa potilaista käy saman ammattilaisen vastaanotolla vuodesta toiseen, jolloin hoitotiedot ovat paikallisessa Mediatri-potilastietojärjestelmässä, eikä Kanta-tietoja tarvitse aktiivisesti hakea. Koska Sipoo on muuttovoittokunta, tulee usein kuitenkin vastaan tilanne, jossa vastaanotolle tulevan potilaan terveystietoja on tarpeen tarkastella Kanta-arkistosta. Tällöin suun terveydenhuollon ammattilainen voi kätevästi Mediatrin Kanta-katselimen Medikannan avulla nähdä potilaan antamien suostumusten mukaiset ajantasaiset terveystiedot, lääkitykset ja esimerkiksi muualla tehdyt suun ja hampaiston tarkastukset ja toimenpiteet. Mediatrin graafisella hammaskartalla toisessa organisaatiossa tehdyt suun terveydenhuollon statuskirjaukset näytetään ammattilaisille tutuin symbolein.

Ennen liittymistä osaksi Kanta-arkistoa Sipoon terveyskeskuksen hammashoitolan hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat pohtivat sitä, kuinka kirjaaminen muuttuu ja mitä asian suhteen pitää ottaa huomioon. Odotuksissa oli myös tiedonsaannin helpottuminen, kun muualla kirjattuja terveystietoja voidaan tarkastella oman järjestelmän kautta. Perttu Halonen kertoo, että järjestelmän vaihdon ja Kanta-liittymisen myötä uudistuneet rakenteiset kirjaustavat ja poisoppiminen vanhoista tavoista saattoivat joistakin ammattilaisista tuntua haastavilta, mutta muutokset omaksuttiin kuitenkin nopeasti käytäntöön.

Käyttöönotto yllätti helppoudellaan

Kanta-liittymisen yhteydessä suun terveydenhuollon organisaatio suorittaa käyttöönottokokeen, jossa järjestelmään kirjataan Kelan määrittelemän potilastapauksen mukaiset palvelutapahtumat, ajanvaraukset, hammasmerkinnät ja kirjaukset, tehdään testipotilaalle suostumuksia ja kieltoja, sekä lopuksi arkistoidaan kirjatut tiedot Kantaan. Vastaava hammaslääkäri Perttu Halonen kertoo, että käyttöönottokoe ja itse käyttöönotto menivät helposti ja nopeasti. Kokonaisuudessaan Kanta-liittymisprosessi oli Halosen mukaan näppärää ja pelko haasteista osoittautui turhaksi.

Potilaat pääsevät näkemään Omakannasta Sipoossa tehdyt suun terveydenhuollon kirjaukset ja voivat näin osallistua aiempaa enemmän omaan hoitoonsa. Halosen korviin ei ole kantautunut potilaiden yhteydenottoja tai kysymyksiä liittyen kirjausten sisältöihin.

Sipoossa vaihdettiin suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmää vanhasta, Kanta-yhteensopimattomasta järjestelmästä Mediatriin hyvissä ajoin ennen Kanta-liittymistä. Perttu Halonen kehottaa niitä organisaatioita, jotka eivät vielä ole liittyneet osaksi Kanta-arkistoa suhtautumaan liittymiseen avoimin mielin, sillä Kantaan liittyminen ei ole sellainen mörkö, joksi se saatetaan mieltää. Vanhoista tavoista ja Kanta-yhteensopimattoman järjestelmän kirjausmalleista poisoppiminen sujuu hyvin, kun muistetaan Kanta-liittymisen hyödyt sekä ammattilaisten että potilaiden näkökulmasta. Vanhaa järjestelmää ei kannata liikaa vertailla uuteen, Kanta-yhteensopivaan järjestelmään, koska potilastietojen kirjaamisen muuttuminen rakenteiseksi muuttaa myös järjestelmän toimintalogiikkaa, Halonen kertoo.

Suun terveydenhuolto osana potilastiedon arkistoa

Kelan Kanta-palveluihin kuuluva Potilastiedon arkisto on terveydenhuollon yhteinen tietokanta, jota suun terveydenhuollon organisaatiot käyttävät oman, käytössään olevan Kanta-yhteensopivan potilastietojärjestelmän kautta. Potilastiedon arkisto toimii kaikkien sähköisten potilastietojen arkistointi- ja säilytyspaikkana, ja siellä olevat tiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien ammattilaisten käytössä potilaan antamien suostumusten mukaisesti. Kanta-palveluita käyttävät periaatteessa kaikki julkisen terveydenhuollon yksiköt, osa valtiollisista organisaatioista ja suurin osa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajista. Myös sähköinen resepti, eResepti, kuuluu Kelan Kanta-palveluihin.

Mediatria käyttävät terveydenhuollon organisaatiot ovat voineet hyödyntää Kanta-arkistoa vuodesta 2015 alkaen. Suun terveydenhuollon osalta Mediatri sai arkistointiluvan marraskuussa 2017, jonka jälkeen lähes kaikki Mediatrin suun terveydenhuollon osiota käyttävät organisaatiot ovat liittyneet osaksi potilastiedon arkistoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mediatria käyttävä suun terveydenhuollon ammattilainen pääsee tarkastelemaan potilaansa tietoja Kanta-arkistosta voimassa olevan hoitosuhteen mukaisesti, sekä tallentamaan suun terveydenhuollon potilaskirjaukset Kanta-arkistoon. Potilas voi tarkastella ja katsella omia hoitotietojaan Omakannasta. Jos hän on antanut tarvittavat suostumukset, on suun terveydenhuollon ammattilaisilla aiempaa kattavampaa tietoa potilaan terveydentilasta ja aikaisemmasta hoidosta.

Lue myös muita asiakastarinoitamme:

Terveydenhuolto Kaikki

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Haluatko kuulla tarkemmin, miten ratkaisumme voivat auttaa? Ota yhteyttä!