Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Etäpalvelut, digitaalisuus ja teknologia sulautuvat osaksi kuntoutusta

Nora Jaatinen - 11/02/2020

Laitoskuntoutus on saamassa rinnalleen tulevaisuuskestävän ja joustavan kuntoutusmuodon. Jatkossa kuntoutuja voi edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan myös kotoa käsin muun arjen lomassa. Kuntoutumista voidaan edistää teknologian avulla, olipa kyseessä fysioterapia, sydänkuntoutus, työkyky, omaishoitajan jaksaminen, mielialaongelmat, diabetes tai lähes mikä tahansa muu kuntoutustarve. Sovellusalueita on yhtä monta kuin kuntoutusmuotoja.

Kelan toteuttama etäkuntoutus-hanke (vuosina 2016–2020) vauhdittaa etäteknologian käyttöönottoa osana kuntoutustoimintaa. Mediconsult Oy osallistui kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus- ja yhteistyötilaisuuteen 21.1.2020, jossa jaettiin arvokasta tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä etäkuntoutuksesta sekä muista kuntoutuksen tulevaisuuden suuntauksista.

Etäkuntoutus sulautuu jatkossa osaksi kuntoutuspalveluja. Yhdistelmämalli, jossa yhdistetään kasvokkaisia tapaamisia sekä etäpalveluita, otetaankin käyttöön vuodesta 2021 alkaen.

Taustalla on muun muassa kuntoutujien määrän kasvu sekä tarve parantaa palveluiden saavutettavuutta. Kelan kuntoutuksessa käy vuosittain 134 000 asiakasta ja määrä on kasvamaan päin. Koska palveluntuottajien määrä ei kasva samassa suhteessa, tarvitaan uusia keinoja vastata kuntoutustarpeeseen. Samalla etäkuntoutukselta haetaan ajan ja kustannusten säästöä.

Lue myös Kelan sivuilta koronaviruksen vaikutuksesta kuntoutuspalveluihin ja etäratkaisujen käytöstä. 

Mitä etäkuntoutuksella tarkoitetaan?

Etäkuntoutus tarkoittaa etäteknologian hyödyntämistä kuntoutuksessa. Etäkuntoutuksen aikana kuntoutuja on yhteydessä reaaliaikaisesti ammattilaisen kanssa kuvapuhelun kautta. Virtuaaliseen tapaamiseen voi osallistua myös useampi kuntoutusryhmän osallistuja ja tapaamisen aikana ammattilainen ohjaa ja tukee keskustelua ja voi esimerkiksi jakaa näyttöruutuaan.

Kuva- ja ääniyhteyden avulla toteutetun kuntoutuskäynnin tai vertaisryhmän tapaamisen lisäksi etäkuntoutusta voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntoutuja pääsee tekemään verkkopohjaisia tehtäviä, harjoituksia, päiväkirja- tai mittaustulosmerkintöjä ja täyttämään kyselyitä tietoturvallisen palvelun kautta itselleen sopivaan aikaan. Moniammatillinen tiimi toimii kuitenkin kuntoutujan tukena antamalla palautetta sekä pitämällä sovitusti yhteyttä.

Kuntoutus kotoa käsin madaltaa kynnystä

Digitaalisiin ratkaisuihin perustuva etäkuntoutus tuo mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sekä kuntoutujaa että kuntoutuspalvelun tarjoajaa. Teknologia-avusteinen etäkuntoutus pienentää maantieteellistä epätasa-arvoa, sillä digitaalisten ratkaisujen ansiosta kuntoutukseen voi osallistua ilman matkustamista, mikä on oleellista erityisesti huonokuntoisille kuntoutujille. Kotoa käsin osallistuminen voi myös pienentää kynnystä kuntoutukseen.

Suurin osa kansalaisista ja kuluttajista on tottunut käyttämään arjessaan digitaalisia palveluita, joten niiden käyttöä kuntoutuksen osana ei enää juurikaan vieroksuta. Kelan hankkeessa on havaittu, että etäkuntoutus soveltuu moneen eri kuntoutusmuotoon aina lasten puheterapiasta aivohalvauksen kuntoutukseen eikä sen käyttöä tulisi rajata vain tietyille asiakasryhmille: sairaus, vamma tai ikä eivät määritä soveltuvuutta. Toki yksilöllinen arvio tulee aina tehdä.

Etäkuntoutus vaatii palveluntuottajilta rohkeutta ja aikaa uusien työkalujen ja työtapojen suunnitteluun, opetteluun ja hyödyntämiseen. Käytännön kannalta on tärkeää huomioida toimivat verkkoyhteydet ja sopivat tilat. Työntekijät tulee ottaa mukaan suunnittelutyöhön, sisällön tuottamiseen ja kokoamiseen.

Etäkuntoutukseen kaivataan kokonaisratkaisua

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa etäkuntoutuksen toteuttamisen ja markkinoilta löytyy tuotevalikoimaa, josta valita organisaation tarpeet parhaiten täyttävä ratkaisu. Digitaalisilta etäkuntoutuksen ratkaisuilta vaaditaan erityisesti tietoturvallisuutta, helppokäyttöisyyttä sekä joustavuutta.

Kelan yhteistyöpäivässä Mediconsultin ständillä käytiin vilkasta keskustelua ja oli mukavaa kohdata asiakaskuntaa sekä kuulla heidän keskinäistä pohdintaansa etäkuntoutuksen tuotetarjonnasta. Kuulimme, että palveluntuottajat kokevat haasteellisena mm. sen, että markkinoilla on monta erillistä tuotetta eri tarkoituksiin, mutta vain vähän sellaisia ratkaisuja, joista saisi kaikki samasta paketista. Palveluntuottajat eivät halua yhtä palikkaa sieltä ja toista täältä, vaan toivotaan yhtä palvelualustaa, joka kokoaa näppärästi palvelut yhteen ja toimii osana ammattilaisen prosesseja. 

Mediconsultilla haluammekin vastata tähän tarpeeseen. Mediconsultin OmaSaga-etäpalveluratkaisu tukee tehokasta, turvallista ja joustavaa kuntoutustoimintaa. OmaSaga on mobiilikäyttöinen palvelualusta, joka kokoaa yhden kirjautumisen taakse kaikki ne toiminnot, joita etäkuntoutukseen tarvitaan. OmaSaga toimii kiinteänä osana Mediconsultin ammattilaisen kuntoutusratkaisua, jolloin käyttökokemus on kaikille osapuolille saumaton ja ammattilaisen aikaa säästyy tuplakirjaamiselta. OmaSaga on myös liitettävissä muihin kuntoutusratkaisuihin.

Mediconsultin OmaSaga-palvelu on valittu Kelan järjestämässä etäkuntoutuksessa soveltuvaksi alustaksi. Katso lisätiedot täältä (tuotenimellä Omakuntoutus). Kerromme mielellämme lisää - ota yhteyttä!

Nora Jaatinen
Digitaaliset palvelut, Tuotepäällikkö

Hanni Leino
Kuntoutusratkaisut, Tuotepäällikkö

Tutustu OmaSaga-etäpalveluratkaisuun

Nora Jaatinen

KIRJOITTAJA Nora Jaatinen

nora.jaatinen@mediconsult.fi

Nora työskentelee digitaalisten palveluiden tuotepäällikkönä. Voit kysyä häneltä mm. etäpalveluratkaisuista.

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta