Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Kanta-lääkityslista yhdistää kansalaisten lääkitystiedot: Mediconsultilla asiaan on jo varauduttu

Mediconsult - 14/06/2024

Kanta-lääkityslista eli kansallinen lääkityslista etenee vuonna 2026 vaiheeseen, jossa kaikkien suomalaisten lääkitystiedot tulevat Kanta-palveluiden Reseptikeskuksen kautta paremmin saataville, ja tiedon esittäminen ja näyttäminen yksinkertaistuu. Lääkehoitoa on siten entistä helpompi toteuttaa turvallisesti. Kanta-lääkityslistaan siirtyminen on lakisääteinen muutos, joka koskee kaikkia organisaatioita ja potilastietojärjestelmätoimittajia.

Lääkityksen hallinta ja lääkityslistat perustuvat tällä hetkellä siihen, onko henkilö avo- vai osastohoidossa. Kaikki potilaiden reseptit löytyvät jo nyt Reseptikeskuksesta, mutta tieto lääkkeistä hajautuu Reseptikeskuksen lisäksi Kannan Potilastiedon arkistoon julkisten ja yksityisten sote-palveluntuottajien omiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. 

Avohoidossa olevien henkilöiden osalta seurataan reseptilääkelistaa ja osastolla olevien osalta ns. paikallista osastolääkelistaa. Siirtymävaiheet avohoidosta osastohoitoon ja takaisin ovatkin nykymallissa usein työläitä, kun esimerkiksi sisään kirjauksen yhteydessä reseptien tiedot muutetaan osastolääkemääräyksiksi. Muutostyöt ovat aikaa vieviä ja sisältävät virhemahdollisuuksia.

Jatkossa vain yksi lääkityslista

Kanta-lääkityslista yhdistää nämä erilliset listat yhdeksi kokonaisuudeksi: jatkossa kansalaisella on vain yksi lääkityslista, joka sisältää tiedot kaikista hänen käyttämistään lääkkeistä, oli hän sitten kotona tai sairaalassa. Pääsääntöisesti yhdestä lääkkeestä on vain yksi määräys – Kanta-lääkityslistalla käytetään termiä jatkumo – yhdelle vaikuttavalle aineelle.

Tämä helpottaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työtä sekä parantaa potilasturvallisuutta, kun turhat päällekkäisyydet poistuvat. Kanta-lääkityslistan tarkoituksena on parantaa lääkitysturvallisuutta sekä lääkehoitojen onnistumista ja selkeyttää lääkitystiedon käsittelyä.

Kanta-lääkityslistaan varauduttu Mediconsult Saga®️ -asiakas- ja potilastietojärjestelmässä

Monissa nykyisissä asiakas- ja potilastietojärjestelmissä on eri näkymä ns. paikalliselle (ko. organisaatiossa määrätyille tai käsitellyille) lääkkeille ja toisaalta muualla määrätylle eli Reseptikeskuksesta tulevalle tiedolle. Järjestelmästä ja sen lääkitysnäkymästä riippuen voi vaihdella, mitä lääkitystietoja missäkin tilanteessa näytetään kenellekin.

Kanta-lääkityslistan tuomaan yhden listan näkymään on jo varauduttu Mediconsult Saga® -asiakas- ja potilastietojärjestelmässä: Sagassa on vain yksi lääkityslista, joka näyttää osastolääkkeet ja reseptit yhdessä ja samassa listassa. Lääkityslistan sisällä voi valita, haluaako tarkastella vain osastolääkityksiä, reseptejä vai molempia. Sagan lääkityslista hakee ajantasaiset tiedot Reseptikeskuksesta aina, kun se avataan, ja lista on samannäköinen riippumatta siitä, tarkasteleeko sitä lääkäri, hoitaja vai farmaseutti. Muokkauksen ja uusimisen yhteydessä tiedot synkronoidaan ja päivitetään automaattisesti, jolloin lääkityslista pysyy ajan tasalla ilman manuaalista työtä.

Kanta-lääkityslista tuo myös helpotusta siihen, miten tiedot lääkityslistalla näytetään, kun rakenteinen määrääminen tulee käyttöön kaikissa asiakas- ja potilastietojärjestelmissä sekä Reseptikeskuksessa. Rakenteisuus takaa että tieto on samanlaista riippumatta siitä, mistä asiakas- tai potilastietojärjestelmästä lääkitystä tarkastellaan, koska se on kirjoitettu saman mallin mukaan ja se palautuu samanmuotoisena Reseptikeskuksesta.

Kanta-lääkityslistan kehittäminen ja rakentaminen jatkuu vielä vuoden 2026 jälkeenkin. Jatkossa kansalaisen on mm. mahdollista lisätä lääkityslistalle käyttämänsä itsehoitovalmisteet sekä kirjata lääkkeiden käyttöhavaintoja. Tarkoitus on myös parantaa lääketiedon liikkuvuutta niin terveyden- ja sosiaalihuollon kuin apteekkienkin välillä. Valmista pitäisi olla vuonna 2029.

Lisätietoa Kanta-lääkityslistasta voit lukea THL:n sivuilta: Valtakunnallinen Kanta-lääkityslista - THL

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 02/07/2024

Mitä on häiriökysyntä – organisaatiolähtöisten toimintatapojen kallis hinta?

Häiriökysynnän erityisasiantuntija Hermanni Hyytiälä piti Hyvinvointialueiden Suomi -webinaarissa 16.5.2024 puheenvuoron ”Häiriökysyntä – organisaatiolähtöisten toimintatapojen kallis hinta”. Lue tiivistelmä Hermannin puheenvuorosta.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta