Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mediconsult ja Solita kehittävät Omaolo-integraatioita

Mediconsult - 29/03/2021

Jo noin neljällä miljoonalla suomalaisella käytössä olevaa, kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja asiointikanava Omaoloa kehitetään jatkuvasti. Omaolon teknisenä toteuttajana toimiva Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n muodostama konsortio voitti syksyllä 2020 integraatiokilpailutuksen, jonka myötä työn alla on kolme integraatioprojektia: ajanvaraus-, etävastaanotto- ja kertomusintegraatiot. Lisäksi Omatietovaranto otettiin käyttöön viimeisimmän versiopäivityksen myötä.

Ajanvarausprojektissa sekä edistetään olemassa olevan integraatiorajapinnan käyttöönottoja kansallisesti että kehitetään uusia ominaisuuksia ajan varaamiseen Omaolon kautta. Etävastaanottointegraatiossa tuetaan perusterveydenhuollon organisaatioita Omaolon ja käytössä olevien etävastaanottopalveluiden linkittämisessä toisiinsa. Samalla kehitetään Omaolon integroimista syvemmin osaksi etävastaanoton järjestelmiä, jotta palveluprosessi olisi yhtenäinen ja ymmärrettävä kokonaisuus niin asukkaan kuin ammattilaisenkin näkökulmasta.

Kertomusintegraation kautta terveydenhuollon ammattilaiset voivat laatia potilaskertomuksia entistä sujuvammin Omaolon tietojen avulla. Integraation toteutukseen liittyy vahvasti myös asiakastietolain muutos, joten Omaolon kehityksessä ollaan etujoukoissa toteuttamassa kansallisen tietoarkkitehtuurin mukaisia palveluita.

Integraatioilla kansallista ja alueellista hyötyä

Integraatioiden tarkoituksena on edistää kansallista yhteentoimivuutta, tarjota Omaoloa käyttäville ammattilaisille uusia ominaisuuksia päivittäisen työn helpottamiseksi ja luoda asukkaalle yhtenäinen palvelukokonaisuus Omaolon ja alueellisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden välille.

Integraatioprojektit kytkeytyvät sote-rakenneuudistushankkeeseen. Omaolosta vastaava valtionyhtiö DigiFinland kertoo, että valtakunnallisesti Omaolon ja erityisesti oirearvioiden tarjoamat mahdollisuudet toiminnan tehostamiselle ja parempien palveluiden tuottamiselle on tunnistettu laajasti. Koronan myötä Omaolon rooli ja siihen liittyvät tarpeet ovat kasvaneet uudelle tasolle. Ensimmäiseksi työlistalle valikoituivatkin integraatiot, joilla pystytään tarjoamaan parasta lisäarvoa kansallisesti Omaolon käytölle.

Integraatioita tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kuten sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n, Kelan ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa.

Hyvinvointitiedot talteen Omatietovarantoon

Mediconsult ja Solita ovat kehittäneet myös Omaolon itsehoidon toiminnallisuuksia. Omaolosta saatuja suosituksia ja itsehoidollisia ohjeita voi nyt tallentaa Omaolon lisäksi Omatietovarantoon eli Omakannan hyvinvointitietoihin. Kun tiedot ovat tallessa myös Omakannassa, voi niitä hyödyntää osana muita Omakannan terveys- ja hyvinvointitietoja.Tulevaisuudessa Omakannan kautta voi myös antaa suostumuksen hyvinvointitietojen jakamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jolloin tietoja voidaan hyödyntää tarvittaessa palvelujen antamisen ja hoidon tukena.

Voit lukea DigiFinlandin sivuilta lisää integraatioista ja Omatietovarannosta

Tutustu Omaolon kehittämiseen Mediconsultin blogissa

Lisätietoa Mediconsultilta antaa asiakkuuspäällikkö Anne-Mari Juntti (etunimi.sukunimi@mediconsult.fi). 

Omaolo on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Omaolo on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka sisältö, kokonaisarkkitehtuuri, infrastruktuuri ja lääkinnällinen sovellusarkkitehtuuri on toteutettu yhteistyössä DigiFinlandin, Kustannus Oy Duodecimin, Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n kanssa. Omaolo-verkkopalveluun pääset osoitteessa www.omaolo.fi.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 14/06/2024

Kanta-lääkityslista yhdistää kansalaisten lääkitystiedot: Mediconsultilla asiaan on jo varauduttu

Kanta-lääkityslista eli kansallinen lääkityslista etenee vuonna 2026 vaiheeseen, jossa kaikkien suomalaisten lääkitystiedot tulevat Kanta-palveluiden Reseptikeskuksen kautta paremmin saataville, ja tiedon esittäminen ja näyttäminen yksinkertaistuu....

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta