Soita meille: +358 10 524 5500

 • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

SaaS-palvelu tuo vaivattomuutta – mistä on kyse?

Pauli Nurmi - 07/03/2022

SaaS, Software as a Service, tarkoittaa vapaasti käännettynä ohjelmistopalvelua. Se on asiakkaalle helpoin tapa ottaa ohjelmisto käyttöön. Asiakas voi keskittyä olennaiseen samalla kun palveluntarjoaja hoitaa ohjelmiston ylläpidon.

SaaS-ratkaisulla vältetään palvelinasennukset

SaaS-ratkaisuna hankittavaa ohjelmistoa ei asenneta asiakkaan omille palvelimille, vaan järjestelmätoimittaja tarjoaa ohjelmiston käytön verkon kautta. SaaS-ohjelmistoa käytetään selaimen tai etätyöpöydän kautta. Koska SaaS-ratkaisua ei asenneta omille palvelimille, se toimii pilvipalveluna: ohjelmisto pyörii ”pilvessä” eli järjestelmätoimittajan osoittamalla palvelimella.

Asiakkaan omille palvelimille asennettavasta ohjelmistosta sen sijaan käytetään nimitystä on-premises-ratkaisu. Sillä ei kuitenkaan saada SaaS-ratkaisun vaivattomuutta ja lukuisia muita hyötyjä, joita kokosimme listaan:

 • Helppous: SaaS-palvelu on asiakkaalle vaivaton, sillä tietojärjestelmätoimittaja huolehtii ohjelmistojen ylläpidosta ja päivityksistä. Ylläpitotyön ulkoistaminen palveluntarjoajalle tuo lisää aikaa organisaation muihin oleellisiin tehtäviin.
 • Kustannustehokkuus: SaaS on kustannustehokkain tapa ottaa ohjelmisto käyttöön. Asiakkaalle ei tule palvelimiin ja ympäristöön liittyviä aloitus- tai ylläpitokustannuksia. Myös yllättäviltä kustannuksilta vältytään.
 • Nopea käyttöönotto: Asiakkaan ei tarvitse hankkia palvelimia eikä asentaa ohjelmistoja. Ohjelmiston käyttöönotto olemassa olevasta pilvestä on erittäin nopeaa.
 • Automaattiset päivitykset: Ohjelmiston versiopäivityksistä ei tarvitse huolehtia, sillä palveluntarjoaja asentaa ne sekä ympäristön päivitykset automaattisesti.
 • Korkea tietoturva: Ohjelmistot pysyvät tietoturvallisina aina uusimpien päivitysten myötä. Järjestelmätoimittaja monitoroi palvelinympäristön ja ohjelmiston turvallisuutta.
 • Skaalautuvuus: Järjestelmä skaalautuu eli sen käytön ja toiminnallisuuksien laajentaminen on mahdollista myöhemmin. Tällöin käyttöönottovaiheessa voi ottaa käyttöön vain haluamansa palvelukokonaisuuden ja täydentää toiminnallisuusvalikoimaa aina tarvittaessa. Myös käyttäjämäärän muutokset on helppo toteuttaa ilman lisäasennuksia.
 • Aina ja kaikkialla käytössä: SaaS-ratkaisua voidaan käyttää riippumatta paikasta, ajasta ja monilla eri laitteilla.
 • Korkea palvelutaso (SLA, service level agreement): SaaS-ratkaisulla voidaan tarjota korkeampi palvelutaso edullisemmin kuin on-premises-ratkaisussa, jossa asiakkaalla on omat palvelimet.
 • Alhainen tuen tarve: Ei ympäristöön liittyviä tukitarpeita. Järjestelmätoimittaja tarjoaa teknistä tukea asiakkaan pääkäyttäjälle. Ongelmatilanteiden selvittäminen on helpompaa ja nopeampaa.

 

Kenelle SaaS-ratkaisu sopii?

SaaS-ratkaisu on usein edullisin vaihtoehto kaikenkokoisille organisaatioille. Kustannushyöty on erityisen suuri pienille ja keskisuurille toimijoille.

SaaS-palvelun myötä säästöjä syntyy omien palvelinten hankkimisen, huoltamisen ja uusimisen jäädessä pois. Yksi oma palvelin ei useinkaan riitä, sillä uusien toimintojen käyttöönotto voi vaatia useamman palvelimen hankintaa tai uusimista, mikä korostaa SaaS-palvelun etuja. Myös ajansäästö ja toimintavarmuus tuovat välillistä kustannushyötyä.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli organisaatiolla ei ole omaa IT-henkilöstöä tai heitä on vain vähän, kannattaa valita SaaS-palvelu. Vaikka organisaatiolla olisi oma tekninen tuki, säästää SaaS-palvelu henkilöstöltä aikaa muihin tehtäviin. Nykypäivän sote-tietojärjestelmät ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden tulee täyttää Kanta-, tietoturva- ja useita muita määräyksiä ja lakivaatimuksia. Ohjelmistot hyödyntävät useita eri teknologioita ja kehittyvät nopeasti. SaaS-ratkaisussa kaikki tämä kuuluu palveluun. On-premises-ratkaisussa asiakas joutuu vastaamaan näistä sopimuksen mukaan sekä varaamaan riittävästi resursseja palvelinympäristön ylläpitoon.

Mitä kannattaa selvittää SaaS-palvelua hankittaessa?

Kun valitset SaaS-palvelua tarjoavaa järjestelmätoimittajaa, kiinnitä huomiota seuraaviin:

 • Auditoidaanko palvelinympäristö vuosittain?
 • Sijaitsevatko palvelimet Suomessa?
 • Mikä on tarjottu palvelutaso?
 • Onko hinnoittelu joustavaa?

 


Onko asiakas- tai potilastietojärjestelmän uusiminen ajankohtaista? Tutustu oppaisiimme terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmien hankinnasta: 

New call-to-action

 

New call-to-action

Pauli Nurmi

KIRJOITTAJA Pauli Nurmi

pauli.nurmi@mediconsult.fi

Paulin erikoisalaa ovat hyvinvointialueiden asiakas- ja potilastietojärjestelmät.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 02/07/2024

Mitä on häiriökysyntä – organisaatiolähtöisten toimintatapojen kallis hinta?

Häiriökysynnän erityisasiantuntija Hermanni Hyytiälä piti Hyvinvointialueiden Suomi -webinaarissa 16.5.2024 puheenvuoron ”Häiriökysyntä – organisaatiolähtöisten toimintatapojen kallis hinta”. Lue tiivistelmä Hermannin puheenvuorosta.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Tarjouspyyntö
 • Lisätietoa ratkaisuista
 • Tilaa esite
 • Palaute
 • Jotain muuta