Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Alaikäisen puolesta asiointi laajenee – ammattilainen arvioi päätöskykyä

Riikka Latto - 08/07/2020

Alaikäisen puolesta voi jatkossa asioida Omakannassa entistä helpommin, ellei nuori kiellä tietojensa näkymistä. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on arvioida, onko lapsi tai nuori tarpeeksi kypsä päättämään hoidostaan itse.

Mitä tarkoittaa puolesta-asiointi?

Puolesta-asioinnilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti toisen henkilön puolesta asioimista. Terveydenhuollossa puolesta-asiointi kytkeytyy hoitotietojen näkymiseen Omakannassa ja reseptilääkkeiden noutamiseen apteekista. Toisen puolesta voivat asioida alaikäisen lapsen huoltaja, täysi-ikäisen edunvalvoja ja valtakirjalla valtuutettu omainen.

Alaikäisen puolesta asiointi on lakisääteinen Kanta-toiminnallisuus, joka otettiin käyttöön alle 10-vuotiaiden lasten osalta vuonna 2016. Kaikkia alaikäisiä koskeva puolesta-asiointi tulee mahdolliseksi vuoden 2020 aikana. Kanta-palvelut aloittaa alaikäisen puolesta asioinnin tuotannon 1.10.2020, jonka jälkeen toiminnallisuuden käyttöönotto voi alkaa terveydenhuollossa. 

Onko alaikäinen kypsä päättämään hoidostaan?

Alaikäisen puolesta asiointiin liittyy oleellisesti lapsen tai nuoren päätöskykyisyys. Ammattilainen arvioi, onko alaikäinen tarpeeksi kypsä päättämään hoitoonsa liittyvistä asioista niin, etteivät hänen huoltajansa näe tietoja Omakannassa, mikäli nuori niin toivoo.

Ammattilaisen tulee tehdä arvio alaikäisen päätöskyvystä aina uuden palvelutapahtuman yhteydessä sekä reseptiä kirjoittaessa. Potilastietojärjestelmiin tulee puolesta-asioinnin toiminnallisuuden myötä muistutus ottaa kantaa alaikäisen potilaan kypsyyteen. Järjestelmä avustaa käyttäjää siinä, että arvio ei voi vahingossa unohtua, sillä muistutus on näkyvillä, kunnes arvio on tehty. Ammattilaisen täytyy kuitenkin muokata omia toimintatapojaan alaikäisen potilaan kanssa, jotta päätöskykyä voidaan arvioida.

Alaikäisen kypsyys tehdä päätöksiä itsenäisesti arvioidaan uudelleen lapsen kasvaessa ja kehittyessä. Arvio kypsyydestä onkin tehtävä aina tapauskohtaisesti. Arvio kypsyydestä ja päätöskyvystä tehdään keskustelemalla nuoren kanssa sekä perehtymällä aiempiin potilasasiakirjoihin, joista ilmenee, onko nuori voinut hoitaa asioitaan itsenäisesti.

Alaikäisen päätöskykymerkintää pystyy muokkaamaan myöhemmin palvelutapahtumakohtaisesti. Reseptiin on mahdollista merkitä erillinen, palvelutapahtumasta poikkeava arvio alaikäisen kypsyydestä.

Huoltajalle paremmat mahdollisuudet puolesta-asiointiin

Tähän asti vanhemmat ovat voineet asioida alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta apteekissa ja nähdä lapsen hoitotietoja Omakannassa. Jatkossa huoltaja näkee alaikäisen lapsen tietoja riippumatta tämän iästä. Nuorella on kuitenkin potilaslain mukainen oikeus kieltää tietojensa näkyminen vanhemmille, mikäli hoitohenkilökunta arvioi hänen olevan tarpeeksi kypsä päättämään asiasta.

Huoltajan kannalta lapsen puolesta asioiminen helpottuu, koska aikuinen voi tarvittaessa asioida vielä 17-vuotiaankin puolesta, ellei nuori ole halunnut sitä kieltää. Oikeus nähdä lapsen tietoja Omakannassa tarkistetaan Suomi.fi-valtuuspalvelusta samalla kun huoltaja kirjautuu Omakantaan.

Lue myös tietopakettimme Kanta-palvelut selitettynä niin, että maallikkokin ymmärtää tai tutustu muihin Kanta-aiheisiin blogiteksteihimme

Tutustu Saga Terveydenhuolto -tietojärjestelmään

Riikka Latto

KIRJOITTAJA Riikka Latto

riikka.latto@mediconsult.fi

Riikka työskentelee Kanta-palveluiden tuotepäällikkönä Mediconsultilla.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 10/01/2024

Lääkäreiden tietojärjestelmäosaaminen tukee kliinistä työtä hyvinvointialueilla

Hienoa, että Lääkäriliitto on teeseillään nostanut lääkärien roolia tietojärjestelmien hankinnassa, käytössä ja jatkokehityksessä. Kliinisten käyttäjien – myös hoitajien – on oltava hyvinvointialueiden tietojärjestelmähankinnoissa alusta asti...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta