Soita meille: +358 10 524 5500

 • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Minkälainen tietojärjestelmä tukee työtä – kotihoidon sairaanhoitajan kokemuksia

Sirpa Hakanpää - 07/12/2021

Pitkään kotihoidossa työskennelleenä olen käyttänyt useita tietojärjestelmiä ja tuon kokemuksiani nyt tietojärjestelmätoimittajan puolelle. Minkälaisista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista on käytännössä apua kotihoidon arjessa? Kokosin huomioita tietojärjestelmän käytöstä kotihoidon laaja-alaisessa työssä.

Ajankäyttö ja kertakirjaaminen

Sairaanhoitajan ja lähihoitajan työ kotihoidossa on hyvin laaja-alaista ja toimivalla potilastietojärjestelmällä on iso rooli ajankäytön näkökulmasta.

 • Helposti ja yhdellä silmäyksellä luettavat asiakkaan tiedot helpottavat arjen työtä suuresti. Tämä pätee myös kotihoidon lähihoitajien työssä.
 • Valmiista otsikoista on ajankäytön kannalta suuri etu, koska monesti asiakkaan kotona käydään tekemässä toistuvia asioita. Ajankäytön tehostamiseksi valmiiksi räätälöidyt otsikot kotikäynnin kirjaamisen yhteydessä säästävät aikaa ja näin kaikkia toistuvia asioita ei taritse kaikilla käynneillä näpytellä aina uudelleen. On siis hyödyllistä, että kirjausta tehdessä järjestelmä antaa valmiiksi otsikoita, jotka järjestelmän käyttäjä on voinut toimittajan kanssa sopia.
 • Päivittäiskirjaaminen suoraan hoitosuunnitelman kautta. Kun järjestelmässä on mahdollista kirjata suoraan hoitosuunnitelman kautta ja samalla arvioida, onko asiakkaan tilanne ennallaan, huonontunut tai parantunut, hoitajat muistavat tehdä tämän arvion. Kun kirjaamisen saa tehtyä kerralla, ei tarvitse käyntien jälkeen enää avata pöytäkonetta.

Lue myös: Mobiilikirjaamisen 12 hyötyä

Kirjaaminen asiakkaan luona, mm. muutokset hoitosuunnitelmaan

Kotihoidon säännöllisten käyntien sisältöä olisi järkevää päästä muokkaamaan asiakkaan luona. Eli kirjaaminen ja esimerkiksi hoitosuunnitelman tai työkorttien päivittäminen tulisi onnistua helposti siellä missä asiakas on.

 • Olen sairaanhoitajana työskennellessä törmännyt potilastietojärjestelmässä siihen ongelmaan, että kaikki muutokset työkorteille ja hoitosuunnitelmaan on pitänyt tehdä pöytäkoneella toimistolla. Mielestäni tässä on suuri tiedonkulun riski ja ajankäytön tuhlaamista. Myös tietoturva vaarantuu muistilappuja kuljettaessa.
 • Sairaanhoitajana työskennellessä esimerkiksi asiakkaan kotikäynnillä arvioin asiakkaan toimintakykyä, lääkehoitoa ja kotikuntoisuutta. Jos olisin halunnut tehdä muutoksia hoitosuunnitelmaan, en pystynyt niitä asiakkaan luona muuttamaan. Näin ajankäytöllisesti oli kurjaa, kun ensin asiat piti asiakkaan kotona kirjata paperille tai hoitokertomukselle, josta ne sitten täytyi toimistolla siirtää pöytäkoneella hoitosuunnitelmaan. Saga Kotihoito -tietojärjestelmässä tämä kaikki sujuvat vaivattomasti mobiilissa, siellä missä asiakas on.
 • Lähihoitajilla on useita käyntejä päivässä. Kun hoitaja palaa toimistolle, on riskinä, että muistettavia asioita on jo tullut niin paljon, että jokin lapulle tai omaan muistiin kirjattu hoitosuunnitelmaan tehtävä muutos ei siirrykään enää toimistolla koneelle. Asia on voitu kirjata myös hoitokertomukselle, josta se on ollut tarkoitus siirtää myöhemmin hoitosuunnitelmaan. Hoitajan kiireisen työn lomassa se voi unohtua, ja näin tiedonkulku heikentyy, kun tieto ei nouse näkyviin.
 • On myös käytäntöjä, että lähihoitaja soittaa asian sairaanhoitajalle ja pyytää tekemään muutoksen. Tällöin kuitenkin molempien ammattilaisen työ keskeytyy ja työaikaa kuluu turhaan. Tässä ajassa hoitaja olisi pystynyt jo kirjaamaan asian asiakkaan kotona, jos järjestelmä olisi sen mahdollistanut.

Lue myös: Mobiilikirjaaminen vapauttaa aikaa hoitotyöhön ikääntyneiden asumispalveluyksikössä

Ajantasainen tieto saatavilla kotiutuksen yhteydessä

 • Sairaanhoitajalla on tärkeää olla reaaliaikainen tieto käytettävissä esimerkiksi kotiutuksen yhteydessä ja kotikäynnillä asiakkaan luona. Kotiutuksessa on oleellista tietää tehdyt lääkemuutokset, muuttuneet haavanhoito-ohjeet sekä jatkohoidon suunnitelma: onko asiakkaalla esimerkiksi voinnin huonontuessa mahdollisuus palata samaan hoitopaikkaan, josta kotiutui.
 • Usein kotiutuksessa on mukana myös lähihoitaja ja heidän on todella tärkeä nähdä reaaliaikaisesti aikaisempia kirjauksia hoitopaikasta, esimerkiksi milloin asiakas on käynyt suihkussa, miten liikkuminen on sujunut ja mitkä ovat jatkohoito-ohjeet. Näiden tietojen kulkeminen mobiilissa hoitajan mukana on ensiarvoisen tärkeää.

Lue myös: Vanhustyön toimija, etsitkö vielä sitä oikeaa asiakastietojärjestelmää?

Laboratoriotulokset mobiilissa mukana

Sairaanhoitajana työskennellessä tarvitsee usein tarkastaa asiakkaan laboratoriotuloksia, kuten INR ja PVK. Lisäksi lääkärin kanssa tehdyt kotikäynnit ovat osa kotisairaanhoitajan työtä. Lääkäri haastatteli ja tutki potilasta, jolloin itsellä oli läppäri mukana, että sain tarvittaessa katsottua tuloksia lääkärille.

On kätevää, mikäli nämä kaikki tiedot voi tarkastaa mobiilissa ja järjestelmä korostaa viitearvojen ulkopuolella olevista tuloksista. Näin lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyö on sujuvaa ja ajankäytöllisesti lääkärillä jää enemmän aikaa tärkeäksi koettuun asiakkaan kohtaamiseen.

Lääkehoidon turvallinen kirjaaminen

Aikaisemmin käyttämissäni järjestelmissä lääkehoidon kirjaus on tapahtunut asiakkaan kotona hoitokertomuksen kirjaamisen kautta, yksittäisiä lääkkeitä ei ole voinut kuitata annetuksi. On kirjattu hoitokertomukseen esimerkiksi ”lääkkeet annettu, lääkelistan mukaiset lääkkeet annettu…”

Helpointa on, kun lääkkeenannon voi kuitata mobiililaitteella yhdellä sormen pyyhkäisyllä. Tarvittaessa voi lääkkeen kuittaamisen yhteydessä kirjata huomioita, kuten ”tabletti puolitettu”. Tällä varmistetaan turvallista lääkehoitoa.

Lisäksi olen törmännyt aiemmassa työssäni lääkelistan tarkastamisen yhteydessä siihen, että kotiin on menty tarkastamaan paperista lääkelistaa, jossa on kynällä tehtyjä erilaisia merkintöjä. Tämän koin hyvin potilasturvallisuutta vaarantavaksi. Mobiililaitteella lääkelistan voi tarkastaa ja kuitata tarkastetuksi asiakkaan luona. Näin tieto siirtyy reaaliajassa ja on kaikilla yksikön työntekijöillä heti käytettävissä.

Lue myös: Miten varmistutaan kotihoidon laadun toteutumisesta kiireen keskellä?

Saga Kotihoito -tietojärjestelmän modulaarisuus ja muokattavuus roolin mukaan

Mediconsultin Saga Kotihoito -tietojärjestelmän modulaarisuuden etu on, että sote-toimija voi ottaa käyttöön juuri ne moduulit, mitä tarvitsee ja haluaa. Näin näkymät saadaan selkeiksi yhdellä katselmuksella. Näkymä voi myös vaihdella käyttäjäroolin mukaan: esimerkiksi sairaanhoitajan roolilla etusivulla voi näkyä hänen työhönsä oleellisesti liittyvät tiedot, ja lähihoitajalla vastaavasti oman roolin mukaiset tiedot.

Tutustu Saga Kotihoito -tietojärjestelmään

New call-to-action

Sirpa Hakanpää

KIRJOITTAJA Sirpa Hakanpää

Sirpa työskentelee kotiin vietävien ratkaisujen parissa.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 10/01/2024

Lääkäreiden tietojärjestelmäosaaminen tukee kliinistä työtä hyvinvointialueilla

Hienoa, että Lääkäriliitto on teeseillään nostanut lääkärien roolia tietojärjestelmien hankinnassa, käytössä ja jatkokehityksessä. Kliinisten käyttäjien – myös hoitajien – on oltava hyvinvointialueiden tietojärjestelmähankinnoissa alusta asti...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Tarjouspyyntö
 • Lisätietoa ratkaisuista
 • Tilaa esite
 • Palaute
 • Jotain muuta