Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Miten tietojärjestelmien siirtymistä hyvinvointialueille edistetään järjestelmätoimittajan ja asiakkaiden yhteistyönä?

Anne K. Pekkonen - 23/12/2022

Olemme kaikki yhdessä sote-uudistuksen ja hyvinvointialuesiirtymän äärellä. Mediconsultin sotereformitiiminä olemme tiiviisti mukana siirtymätyössä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Sote-uudistuksen toimeenpanon tavoitteena on varmistaa, että muodostuvien hyvinvointialueiden kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut toimivat asiakkaiden ja henkilöstön kannalta häiriöttä järjestämisvastuun siirtyessä 1.1.2023. Tämä on meilläkin johtotähtenä, kun tuemme asiakkaitamme – menemme yhdessä kohti tavoitetta.  

Toimintojen turvaamiseksi hyvinvointialueiden tahtotila on, että siirtymävaiheessa asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta jatketaan mahdollisuuksien mukaan nykyisillä järjestelmillä. Alueilla priorisoidaan ICT:n osalta välttämättömiä tehtäviä ja muutoksia. Priorisoinnit ovat samankaltaisia eri alueilla.  

Useilla alueilla talous- ja henkilöstöhallinnon projektit etenevät uuden järjestelmähankinnan kautta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät kytkeytyvät TAHE-järjestelmiin mm. laskutusten ja palkkiotilitysten osalta. Moni hyvinvointialue tulee olemaan riippuvainen kuntien ICT-perusinfrasta vielä vuodenvaihteen jälkeen. 

Alueille jää kirjo asiakas- ja potilastietojärjestelmiä yhdistettäväksi myöhemmässä vaiheessa. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen jää myös tulevaan. 

Lue myös: Sotejärjestelmien hyödyntäminen on avainasemassa uusilla hyvinvointialueilla

Miten Mediconsult osallistuu hyvinvointialuesiirtymään?

Kunta-asiakkaamme ovat vuosien myötä olleet aktiivisina mukana kehittämässä ja laajentamassa Mediconsultin järjestelmäratkaisuja niin, että järjestelmän toiminnallisuudet tukevat käyttäjien käytännön työtä. Tiivis yhteistyö jatkuu myös hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu- ja toteutusvaiheessa. Vuoden aikana sotereformitiimi työsti esiselvityksiä kunta-asiakkaiden ja hyvinvointialueiden edustajien kanssa. Esiselvityksissä saatiin näkyväksi järjestelmiemme sisällöt ja toiminnallisuudet terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja digitaalisten palveluiden osalta. Samalla kartoitettiin eri kuntien käytössä olevia sote-palveluiden toimintamalleja. Näin nousi esiin moninaisia muutostarpeita, joita hyvinvointialueelle siirtyminen edellyttää.  

Mediconsult pitää tärkeänä olla kunta-asiakkaiden pääkäyttäjien sekä substanssiosaajien tukena keskustellen muutostarpeista ja niiden konkreettisesta toteuttamisesta hyvinvointialueelle siirryttäessä. Tärkeää on myös sopia kunta-asiakkaiden sekä hyvinvointialueen edustajien kanssa työnjakoa, jotta asiakokonaisuudet ja muutostyöt hoituvat yhteistyössä ja vaaditussa järjestyksessä tiiviiden aikataulujen puitteissa. Muutostöitä on toteuttamassa laajasti Mediconsultin asiantuntijoita. 

Tiedonjako ja yhteistyö keskiössä 

Olemme ”ristiinpölyttäneet” tietoa ja kokemuksia hyvinvointialueiden välillä. On kaikkien etu hyödyntää tietoa ja kokemuksia – jos jotain havaitaan yhdellä hyvinvointialueella, jaamme tiedon ja kokemukset myös muille alueille. Kun alueilla on käytössä useita tietojärjestelmiä, samalla läpinäkyvyys toimittajien kesken on lisääntynyt. Hyvinvointialueiden tarpeita ratkaistaankin nyt yhdessä. Voimme oppia toisiltamme, verkostoitua ja jakaa tietoa. 

Ajankohtaisina muutostarpeina ovat mm. talouden integraatiot, hyvinvointialueiden tiliöinnit ja laskutuksen toteutuminen. Tästä konkreettisena esimerkkinä kahden reskontran siirto – vuodenvaihteessa sekä kunnan että hyvinvointialueen laskutus. Nämä muutostyöt edellyttävät yhteistyötä sekä alan ammattilaisten että ict-asiantuntijoiden kesken. Vuodenvaihteen muutokset tarkoittavat myös osassa hyvinvointialueita palvelinmuutoksia hyvinvointialueiden omiin palvelinympäristöihin tai Mediconsultin SaaS-ympäristöön. 

Miltä tulevaisuus näyttää?  

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on jatkossakin keskeistä, kun uudet toimintatavat muovautuvat käytäntöön ja siihenhän voi jokainen vaikuttaa omalla työllään ja toiminnallaan! Tulevaisuus tehdään yhdessä tehden.  

Tunnistamme, että sote-ict ei ole itseisarvo, mutta työvälineenä tietojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa sujuvien palveluiden mahdollistamisessa. Tärkeintä on, että potilaat ja asiakkaat saavat hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta tarpeidensa mukaan. Me otamme vastuun, että meille uskotut asiat toimivat.  

Anne K. Pekkonen

KIRJOITTAJA Anne K. Pekkonen

Anne työskentelee ohjelmistoasiantuntijana sotereformi-tiimissä ja toimii Mediconsultin tietosuojavastaavana.

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta