Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Tiedätkö, mitä sosiaalihuollon asiakkaasi näkee Omakannassa jo tänä vuonna?  

Jenni Rytkönen - 03/04/2020

“Kuka mun tietoja oikein kyylää?”, kysyy huolestunut sosiaalihuollon asiakas Omakannasta eräällä suositulla keskustelupalstalla.  

Hieman eri näkökulmasta asiaa pohtii myös tällä hetkellä useampi sosiaalihuollon ammattilainen:

Mitä kirjaamiani tietoja asiakkaani pääsevät katsomaan, kun sosiaalihuollon Kanta-arkistoon tallennettuja tietoja aletaan näyttämään Omakannassa vuoden 2020 aikana (THL)? Entä mitä tietoja voi perustelluista syistä olla näyttämättä asiakkaalle, ja mitä tarkoitetaan tietojen viivästämisajalla?

Omakannan myötä sosiaalihuollon asiakkaalla on mahdollisuus lukea hänestä itsestään kirjattua asiakastietoa. Asiakkaalle näkyy omista palveluista tehty kooste sekä viranomaisen päätöksenteon vaiheet. Omakannan kautta sosiaalihuollon asiakas ei voi lähettää tai vastaanottaa viestejä, laittaa vireille asioita, lähettää asiakirjoja tai muuttaa omia tietojaan.

Myös alaikäinen asiakas näkee pääsääntöisesti itsestään kirjattua asiakastietoa. Kuitenkin Omakannan vahva tunnistautuminen, eli esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenne, rajaavat toistaiseksi lasten oikeuksia tarkastella omia tietojaan.  

Entä mitä tietoja asiakkaani ei näe?

Osaa sosiaalihuollossa kirjatusta asiakastiedosta ei tulla jatkossakaan näyttämään Omakannassa.

Sosiaalihuollon asiakkuudet voivat olla monimutkaisia ja kirjattuun asiakastietoon voi liittyä tietoja muista ihmisistä, esimerkiksi perheenjäsenistä. Perheenjäsenten lisäksi asiakas ei voi nähdä tietoja, joihin liittyy hengenvaara, erityisiä herkkyyksiä tai väkivallan uhkaa. Tietojen näyttämistä rajoitetaan myös erityisen arkaluontoisissa asioissa, kuten adoptioon tai isyyden selvittämiseen liittyvissä kirjauksissa.

Omakannasta jäävät pois myös sellaiset tiedot, jotka ammattilaisen arvion mukaan voivat olla haitallisia asiakkaalle itselleen tai asiakas ei pysty niitä käsittelemään. Sosiaalihuollon ammattilainen voi myös päättää lakiin perustuvasta, pätevästä syystä johtuen, että jotain tiettyä asiakirjaa ei näytetä asiakkaalle lainkaan. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun asiakirjan näyttämisestä Omakannassa voisi aiheutua vaaraa tai se olisi asiakkaan edun vastaista.

THL on listannut ne sosiaalihuollon asiakasasiakirjakokonaisuudet, joita ei näytetä Omakannassa. Löydät lisää tietoa tästä.

Mistä on kyse tietojen viivästämisessä?

Sosiaalihuollon asiakirjan ja kirjauksien näyttämistä voidaan myös perustellusta syystä ja ammattihenkilön tilannekohtaiseen päätökseen perustuen viivästää. Viivästämisajassa voi olla kyse muutamasta päivästä, tai jopa vuosista. Viivästämisestä voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun  lastensuojelussa syntyneet asiakirjat tai kirjaukset näytetään lapselle vasta hänen tultuaan täysi-ikäiseksi.  

On myös hyvä huomioida, että Omakannassa näkyvät ainoastaan tiedot, jotka ovat tapahtuneet asiakastiedon arkistoon liittymisen jälkeen. 

Lue myös: Miksi liittyisin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon jo nyt?

Jos sosiaalihuollon asiantuntijoille suunnatut aiheet kiinnostavat, katso myös muita sosiaalihuollon blogitekstejämme tästä. Lisätietoa Kanta-arkiston käyttöönotosta sosiaalihuollossa löydät muun muassa tästä.

 

Tutustu Saga Sosiaalihuolto -tietojärjestelmään

Jenni Rytkönen

KIRJOITTAJA Jenni Rytkönen

Jenni työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan parissa.

Lisää samasta aihealueesta

Kristiina Moilanen - 23/03/2024

Miten Saga Sosiaalihuolto tukee sosiaalityön ammattilaisia?

Kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 19.3.2024 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toi tiedotteessaan esille, että sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat aikaa asiakastyöhön. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on väläytelty...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta