• Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen siirtymäaika päättyy – oletko valmis?

Jenni Rytkönen - 19/11/2020

Sosiaalihuollon keskeisin luokitus on palvelutehtävien luokitus. Koko asiakirjahallinto ja käyttöoikeudet pohjautuvat palvelutehtäviin. Määräys palvelutehtäväluokituksesta on annettu maaliskuussa 2016 ja sen siirtymäaika päättyy vuoden 2020 lopussa. Samalla on määriteltävä asiakastiedon käyttöoikeudet palvelutehtävien mukaan.

Palvelutehtäväluokitus on osa sosiaalihuollon lainsäädännön uudistusta ja siihen kytkeytyvää tiedonhallinnan muutosta. Palvelutehtävällä tarkoitetaan sosiaalipalveluiden ja muun tuen kokonaisuutta, joka vastaa asiakkaan tuen tarpeeseen. Erilaisia palvelutehtäviä on seitsemän ja ne on kuvattu palvelutehtävien luokituksessa. Esimerkkinä sosiaalihuollon palvelutehtävästä on lastensuojelu.

Käynnissä olevan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen tavoitteena on muodostaa aiempaa selkeämpi säädöskokonaisuus tukemaan kansalaisten erilaisia sosiaalisen tuen tarpeita. Näin ollen sekä sosiaalihuollon sisältö itsessään että palvelujen tuottamisen ja järjestämisen rakenteet ovat murroksessa. Tässä kaikessa on kuitenkin pohjimmiltaan kysymys siitä, miten yhteiskunnassamme turvataan kaikille ihmisarvoinen elämä, sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus sekä huolenpito.

Omana osana muutoksessa on sosiaalihuollon tiedonhallinta ja sen kehittyminen. Asiakastiedon arkisto ja termit, kuten asiakasasiakirja ja asiahallinta vilahtelevat tiuhaan asiaan liittyvissä julkaisuissa. Helpottaakseen tiedonhallinnan kehittymistä THL on julkaissut sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston, joka selventää sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä.

Käyttöoikeudet määriteltävä työntekijöiden tehtävien mukaan

Asiakasasiakirjalaissa on säädetty, että sosiaalihuollon henkilörekistereitä ovat asiakasrekisteri ja ilmoitusrekisteri. Näihin rekistereihin tallennettavista asiakirjoista tulee käydä ilmi se, mihin palvelutehtäviin ne liittyvät. Myös sosiaalihuollon organisaation henkilöstön käyttöoikeudet sähköisesti tallennettuihin asiakirjoihin ja asiakastietoihin on määriteltävä palvelutehtävittäin ja kunkin työntekijän tehtävien mukaan.

Määritellyillä käyttöoikeuksilla edistetään sitä, että sosiaalihuollossa asiakkuuden perusteella talletettuja tietoja suojataan oikeudettomalta ja asiattomalta käytöltä. Käyttöoikeusmäärittelyn avulla työntekijät pääsevät käsittelemään vain niitä asiakastietojärjestelmässä olevia asiakastietoja, jotka liittyvät työntekijän työtehtäviin. 

Palvelutehtäväluokituksen ja käyttöoikeuksien siirtymäaika on päättymässä vuoden 2020 lopussa. Sellaisten organisaatioiden, jotka eivät ole vielä ottaneet käyttöön sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitusta tai määritelleet asiakastiedon käyttöoikeuksia määritysten mukaisesti, on nyt hyvä aika tarttua toimeen.

Lue myös: Miksi liittyisin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon jo nyt?

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä on sisäänrakennettu palvelutehtäväluokitus

Mediconsultin Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmään on sisäänrakennettu palvelutehtäväluokitus, joten kaikista järjestelmässä kirjatuista asiakirjoista ja asiakastiedoista tulee automaattisesti ilmi se, mihin palvelutehtävään tai -tehtäviin ne liittyvät. Näin ollen esimerkiksi lastensuojeluorganisaatio tai vammaispalveluita tuottava organisaatio voi olla varma siitä, että kaikessa työntekijöiden kirjaamassa asiakastiedossa näkyy tarvittava palvelutehtäväluokitus.

Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmässä on myös työntekijöiden rooleihin perustuva, asiakasasiakirjalain mukainen käyttöoikeuksien määrittely: käyttöoikeus asiakastietoihin määritellään palvelutehtävittäin ja työtehtävien mukaan. Työtehtävien vaihtuessa käyttöoikeus muuttuu uusien tehtävien mukaiseksi yksinkertaisesti roolia vaihtamalla.

Miten palvelutehtäväluokitus ja käyttöoikeusmäärittely näkyvät asiakastietojärjestelmässä? – Kysy lisää!

Voit tutustua myös THL:n ja Kanta-palveluiden ohjeisiin:

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran 7.2.2020, päivitetty 19.11.2020. 


Kanta-yhteensopivat toimintamallit ja kansallisesti yhtenäisen kirjaamisen käytännöt muuttavat sosiaalihuollon kirjaamista. Tule kuulemaan sosiaalihuollon uusista kirjaamistavoista käytännössä – kuuntele webinaari!

Sosiaalihuollon kirjaamiswebinaari

Jenni Rytkönen

KIRJOITTAJA Jenni Rytkönen

Jenni työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan parissa.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 15/05/2023

Tervetuloa ATK-päiville Turkuun - Mediconsult mukana

Suositut Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät järjestetään tällä kertaa Turussa. Tervetuloa vierailemaan Mediconsultin osastolla 230, jossa tarjoillaan myös Get together -kuohuviinit!

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta