Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mitä elementtejä voidaan raportoida sosiaali- ja terveysalalla?

Ville Salaspuro - 18/03/2019

Raportoinnista on paljon hyötyä, mutta mitä elementtejä varsinaisesti raportoidaan?

Vaikka raportointi perustuu pitkälti kustannusten kohdistamiseen, tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen muitakin seurattavia ulottuvuuksia. Raportoinnin hyödyt kytkeytyvät tiedolla johtamiseen: kun tietoa kerätään laadusta, taloudesta, vaikuttavuudesta ja uudistumiskyvystä, sitä voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena. 

Laatu

Sosiaali- ja terveydenhuollossa laadun mittareina pidetään muun muassa turvallisuutta, saatavuutta ja asiakaskokemusta. Parhaimmillaan laatutieto syntyy rakenteisen kirjaamisen myötä perusjärjestelmästä ilman erillistä työkalua. Laatuun kuuluu myös kirjaamisen laatu — laadukas kirjaaminen takaa luotettavan tiedonsaannin.

Kustannustehokkuus

Kustannusten seuranta on lähtökohta kaikelle raportoinnille. Kustannuksia on kuitenkin tarkasteltava yli palvelurajojen ja asiakasryhmittäin, koska palveluiden käyttö ja kustannukset eivät jakaudu tasaisesti väestön keskuudessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja asiakasryhmien määrän kehitykseen.

Vaikuttavuus

Vaikuttavuus kytkeytyy arvoperusteiseen terveydenhuoltoon, jossa vaikuttavuutta arvioidaan mittaamalla hoidon tuloksia käyntikertojen lukumäärän sijaan, jolloin myös laatua voidaan arvioida entistä kokonaisvaltaisemmin. Vaikuttavuutta voidaan pyrkiä edistämään integroimalla kansallisen tason linjauksia kuten Käypä hoito -suosituksia potilastietojärjestelmiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita johdetaan parhaimmillaan mittaamalla terveyshyötyä.

Uudistumiskyky

Uudistumiskyvyllä viitataan sosiaali- tai terveydenhuollon organisaation oman toiminnan kehittämiseen. Uudistuminen vaatii suunnittelua ja raportoinnilla pyritäänkin ennakoitavuuteen. Entistä laajemman tiedon käyttäminen ennustemallien luomiseen edesauttaa uudistumista sen sijaan että keskityttäisiin perinteiseen, taaksepäin katsovaan raportointiin. Ilman tarpeeksi tarkkaa oman toiminnan mittaamista ei voi tehdä päätöksiä, kuinka uudistaa toimintaansa.

 

 

Olemme koonneet sosiaali- ja terveydenhuollon raportoinnista oppaan, jonka pääset lataamaan alla olevasta kuvakkeesta. Oppaasta selviää, mistä raportoinnissa on kyse ja mitä hyötyä siitä on.

 

Suosittelen oppaan lataamista erityisesti, jos sosiaali- ja terveydenhuollon raportointi tulee koskettamaan omaa organisaatiotanne.

 

New call-to-action

 

Ville Salaspuro

KIRJOITTAJA Ville Salaspuro

ville.salaspuro@mediconsult.fi

Ville on koulutukseltaan lääketieteen tohtori (LT) ja työskentelee Mediconsultin lääketieteellisenä johtajana.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 02/07/2024

Mitä on häiriökysyntä – organisaatiolähtöisten toimintatapojen kallis hinta?

Häiriökysynnän erityisasiantuntija Hermanni Hyytiälä piti Hyvinvointialueiden Suomi -webinaarissa 16.5.2024 puheenvuoron ”Häiriökysyntä – organisaatiolähtöisten toimintatapojen kallis hinta”. Lue tiivistelmä Hermannin puheenvuorosta.

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta