Soita meille: +358 10 524 5500

 • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Näin lääkärit äänestivät – lue tärkeimmät terveydenhuollon tietojärjestelmän toiminnallisuudet

Ville Salaspuro - 11/03/2020

Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat säännöllisesti pinnalla ja arkipäivän työkaluna niillä on merkittävä rooli lääkärin työssä. Kysyimmekin ammattilaisilta, mitkä ovat heidän mielestään terveydenhuollon tietojärjestelmien tärkeimmät toiminnallisuudet. Vastauksia saimme Lääkäri 2020 -tapahtumassa yli sadalta lääkäriltä ja lääketieteen opiskelijalta – kiitos niistä!

Muutama toiminnallisuus nousi ylitse muiden, vaikkakin ääniä annettiin melko tasaisesti. Äänestys toteutettiin monivalintana, jolloin vastaajat saivat valita halutessaan useamman eri toiminnallisuuden valmiista vaihtoehdoista tai lisätä mukaan jonkin muun toivomansa toiminnon.

Kaksi tärkeintä toiminnallisuutta äänestyksessä olivat lääkärin työssä olennaiset ”Kertomusteksti ja ydintiedot” (76 % vastaajista antoi äänensä tälle) ja ”Lääkitys ja sähköiset lääkemääräykset” (69 % äänesti tätä). Potilastietojen kirjaaminen kertomukselle on luonnollisesti keskeistä terveydenhuollossa. Ydintietoja ovat esimerkiksi fysiologiset mittaukset, diagnoosit ja toimenpiteet. Lääkkeiden määrääminen ja lääkityksen tarkistus ovat niinikään keskiössä. Tärkeää onkin, että paljon käytetyt toiminnot suunnitellaan toimiviksi – siksi tuotekehityksemme päätavoite on saada toiminnot helppokäyttöisiksi ja intuitiivisiksi.

Kanta-toiminnot kolmanneksi tärkein

Kolmanneksi tärkeimmäksi nousi Kanta-yhteys, jota äänesti yli puolet vastaajista. Vastauksista välittyy, että Kanta-arkisto on lunastanut paikkansa terveydenhuollon ammattilaisten työvälineenä. Huomioitavaa on, että uusien toimintojen on oltava helposti käytettäviä, jotta ne otetaan käyttöön. Kanta-toiminnallisuudet täytyykin toteuttaa järjestelmän käyttäjää palvellen: oleelliset tiedot täytyy löytyä Potilastiedon arkistosta näppärästi. Jos haluat tutustua Kantaan tarkemmin, lue blogimme Kanta-palvelut selitettynä niin että maallikkokin ymmärtää.

Neljäntenä listalla oleva ”Ajanvaraustoiminnot” on terveydenhuollon käytännön kannalta oleellinen. Toimiva ajanvaraus palvelee potilasta joustavasti niin ammattilaisen tekemänä kuin potilaan itse tekemänä. Verkkoajanvarauksen tarjoaminen antaa potilaalle valinnanvaraa.

Tärkeimmiksi toiminnallisuuksiksi nousivat myös useat osastotoiminnassa käytettävät toiminnot, kuten seuranta, jota äänesti 44 prosenttia vastaajista. Seurannan perässä listalle pääsivät myös hoitojaksot ja -ilmoitukset, hoitotyön merkinnät, osastokartta sekä työlistat ja -viestit.

Selainkäyttö ei vielä tuttua

Uusimmat toiminnallisuudet jäivät listan hännille. Ehkä hieman yllättäen selainkäyttöisyys ja älylaitekäyttöisyys saivat alle kymmenen prosenttia äänistä. Vaikka nämä ovat useille tuttuja vapaa-ajan sovelluksista, eivät kaikki välttämättä hahmota selainkäyttöisyyden tuomia hyötyjä lääkärintyössä. Perinteisesti järjestelmät ovat olleet työasemaan sidottuja eikä selainpohjaisuuden mahdollistama mobiilikäyttö ole vielä arkipäiväistynyt. Ehkä lääkärikunta ei osaa vielä odottaa esimerkiksi osastokierron käyttöä tabletilla, vaikka hoitajilla potilaan luona kirjaaminen on jo yleisempää.

Lukuvinkki: Mobiilikirjaaminen vähentää hoitajien muistikuormaa

Organisaation näkökulmasta selainkäyttö kuitenkin mahdollistaa uusia palvelumalleja, kuten kotiin vietävien palveluiden lisäämistä. Lisäksi selaimessa käytettävä järjestelmä helpottaa tietohallintoa vähempien järjestelmäpäivitysten ja laiteriippumattomuuden myötä. Koska tietojärjestelmän käyttö ei ole sidottu tiettyyn laitteeseen, voi ainakin osan asioista hoitaa paikasta riippumatta entistä helpommin.

Ammattilaisen näkökulmasta selainpohjaisuuden tuoma etäkäyttö voi helpottaa esimerkiksi päivystämistä. Lääkäri voi saada päivystyksen tilannekuvan etänä tai jopa hallinnoida vastaanottolistaa ja ajanvarauksia kotoa käsin. Erityisesti liikkuvassa, monessa toimipaikassa tehtävässä työssä selainpohjaisuuden edut tulevat esille.

Toiminnallisuuksien lisäksi vastauksissa mainittiin toiveena järjestelmän helppokäyttöisyys, käyttäjäystävällisyys ja loogisuus. Nämä usein julkisuudessakin esillä olevat ominaisuudet ovat ohjanneet uuden selainpohjaisen järjestelmämme suunnittelua, jossa käyttäjän työtä voidaan helpottaa esimerkiksi työnkulkua ohjaavilla näkymillä. Niissä organisaatio määrittelee roolin mukaan työssä yleisimmin tarvittavat toiminnot, jotta tieto on valmiiksi tarjolla ja siten lääkärin tai hoitajan käyttö on sujuvaa ja entistä tehokkaampaa. Ylimääräisiltä klikkauksilta vältytään, kun tieto on asetettu loogisesti käyttäjien saataville.

Tässä listattuna tärkeimpinä pidetyt toiminnallisuudet:

 1. Kertomusteksti ja ydintiedot, jolle 76 % vastaajista antoi äänensä
 2. Lääkitys ja sähköiset lääkemääräykset (69 %)
 3. Kanta-yhteys, -tietojen katselu, -lomakkeet (55 %)
 4. Ajanvaraustoiminnot (47 %)
 5. Seuranta (esim. Marevan, päiväseuranta) (44 %)
 6. Hoitojaksot ja hoitoilmoitukset, hoitopolku (29 %)
 7. Hoitotyön merkinnät, yhteenveto (29 %)
 8. Osasto-/paikkakartta ja/tai henkilön yhteenveto (23 %)
 9. Työlistat ja työlistaviestit (22 %)
 10. Tilastointi ja tapahtumat, AvoHilmo (19 %)
 11. Laskutustoiminnot (11 %)
 12. Raportointiominaisuudet (11 %)
 13. Mahdollisuus käyttää selaimella (9 %)
 14. Työnkulkua ohjaavat näkymät (9 %)
 15. Mahdollisuus käyttää älypuhelimella tai tabletilla (8 %)


Yhteenvetona voisi tiivistää, että kestää aikansa ennen kuin uudet toiminnallisuudet omaksutaan päivittäiseen työhön. Tuttujen toimintojen lisäksi Kanta-yhteys nousi selkeästi esille tärkeimpien toiminnallisuuksien joukosta. Selain- ja mobiilikäyttöisyys sekä työnkulut sen sijaan eivät ole vielä vakiintuneita. Terveydenhuollon järjestelmät elävät ajassa jatkuvasti kehittyen ja tuovat uusia toiminnallisuuksia – toivottavasti jopa sellaisia, joita käyttäjät eivät osaa edes odottaa saavansa. Tämänkin kyselyn vastauksista suurin osa peilautuu käytössä olevien järjestelmien osioihin ja toiminnallisuuksiin. Tietojärjestelmien kehittämisessä tavoitteena on myös mahdollistaa innovatiivisempia tapoja käyttäjän ja järjestelmän yhteistyöhön.

Lue mobiilitoimintojen hyödyistä: Mobiilikirjaamisen 12 hyötyä sekä Mobiilikirjaaminen vapauttaa aikaa hoitotyöhön

Ville Salaspuro

KIRJOITTAJA Ville Salaspuro

ville.salaspuro@mediconsult.fi

Ville on koulutukseltaan lääketieteen tohtori (LT) ja työskentelee Mediconsultin lääketieteellisenä johtajana.

Lisää samasta aihealueesta

Mediconsult - 10/01/2024

Lääkäreiden tietojärjestelmäosaaminen tukee kliinistä työtä hyvinvointialueilla

Hienoa, että Lääkäriliitto on teeseillään nostanut lääkärien roolia tietojärjestelmien hankinnassa, käytössä ja jatkokehityksessä. Kliinisten käyttäjien – myös hoitajien – on oltava hyvinvointialueiden tietojärjestelmähankinnoissa alusta asti...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Tarjouspyyntö
 • Lisätietoa ratkaisuista
 • Tilaa esite
 • Palaute
 • Jotain muuta