Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Kasvunpolku Oy valitsi Mediconsultin – blogisarja uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta lastensuojelussa

Jenni Rytkönen - 05/03/2019

Kuopiolainen lastensuojelun ja lapsiperheiden palveluita tarjoava Kasvunpolku Oy päätti ottaa käyttöönsä Mediconsultin tuottaman sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän. Valinnan taustalla on aikomus liittyä tulevaisuudessa osaksi sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa sekä uudistaa organisaation kirjaamisprosessit vastaamaan sosiaalihuollon uudistunutta asiakastietojen käsittelyn mallia.

Kasvunpolku tarjoaa lapsiperheiden ja lastensuojelun yksilöllisiä palveluratkaisuja Pohjois-Savon alueella. Avopalveluiden, kuten perhetyön ja avoperhekuntoutuksen lisäksi Kasvunpolun nuortenkoti tarjoaa lastensuojelun palveluja avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Toistaiseksi Kanta-palveluiden ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttö on Kasvunpolun kaltaisille toimijoille vapaaehtoista, mutta se tulee olemaan edellytyksenä yksityisten ja julkisten palvelunantajien yhteistyölle. Palveluntarjoajan ja viranomaisen välinen tietojenvaihto toteutetaan tulevaisuudessa kokonaisuudessaan Kanta-arkiston kautta.

Valmistautumista Kantaan

Määrämuotoiseen kirjaamiseen siirtyminen valmistaa Kasvunpolun koko organisaatiota sekä kirjaus- ja toimintamalleja lähivuosina lakisääteiseksi muuttuvaan Kanta-palveluiden käyttöön. Yksityiset sosiaalihuollon palveluntuottajat kuten Kasvunpolku, tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita suoraan asiakkaille tai ostopalveluina kunnille ja kuntayhtymille.

Organisaatiot voivat ennen vuotta 2020 arkistoida Kanta-arkistoon vain oman asiakasrekisterinsä, eli itse maksavien asiakkaiden tietoja, sillä ostopalveluina tuotettavien palveluiden rekisterinpitäjänä toimii kunta tai kuntayhtymä. Mediconsultin sosiaalihuollon järjestelmään toteutettava rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa vuoden 2020 jälkeen myös arkistoimisen rekisterinpitäjän nimissä.

Uusi järjestelmä käyttöön tämän vuoden aikana

Kasvunpolun asiakastietojärjestelmäkäyttöönotto toteutetaan vuoden 2019 aikana. Kevään aikana pidettävissä yhteisissä työpajoissa käsitellään eri aihealueiden mukaisesti muun muassa Kanta-arkistoinnin periaatteita ja toimintatapoja lastensuojelun kontekstissa. Lisäksi tarkastellaan nykyisiä kirjaamiskäytäntöjä ja työnkulkuja nykytilan kartoituksen työkalun avulla. Työntekijäkohtaisten kalentereiden määrittelyt ja tapatumiin sidottu laskutus toteutetaan kokonaisvaltaisesti sosiaalihuollon järjestelmän avulla, joten näiden periaatteiden läpikäyntiin on varattu oma työpajansa.

Kasvunpolun kanssa yhteistyössä tehtyjen määrittelyjen mukaisesti toteutettu käyttöönotto aloitetaan syksyllä, jolloin myös asiakkaiden tiedot vanhasta Kanta-yhteensopimattomasta asiakastietojärjestelmästä siirretään Mediconsultin sosiaalihuollon järjestelmään.

Blogisarja Kanta-yhteensopivan järjestelmän käyttöönotosta  

Sosiaalihuollon kirjaamisen periaatteiden uudistuminen ja tuleva liittyminen Kanta-arkistoon herättää lastensuojelun palveluja tarjoavissa organisaatioissa kysymyksiä ja ajatuksia. Kuinka uudet toiminnallisuudet otetaan käyttöön? Miten henkilökunta koulutetaan kirjaamaan uusien vaatimuksien mukaisesti? Tervetuloa mukaan seuraamaan prosessia blogistamme – toivomme, että saat vinkkejä ja hyväksi havaittuja toimintamalleja oman organisaatiosi Kanta-liittymistä ajatellen!

Lue blogisarjan seuraavat osat: 

Mediconsultin Saga Lastensuojelu on lastensuojelun ja lapsiperheiden palveluja tarjoavien yksityisten ja julkisten organisaatioiden käyttöön toteutettu asiakastietojärjestelmä, jolla sosiaalihuollossa syntyvää asiakastietoa kirjataan määrämuotoisesti ja Kanta-vaatimusten mukaisesti.

Järjestelmällä voi sekä katsella että tallentaa Kantaan asiakastietoja ja sen käyttöönotto mahdollistaa tulevaisuudessa lakisääteiseksi muuttuvan liittymisen osaksi Kanta-palveluja.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto mahdollistaa keskitetyn asiakastietojen arkistoinnin ja tietojen aktiivisen käytön. Kanta-palveluihin liittymisen myötä erillisiä integraatioita palveluita ostavan kunnan käyttämään asiakastietojärjestelmään ei tulevaisuudessa sosiaalihuollon järjestelmän käyttöönoton myötä enää tarvita. Lastensuojelun yksityiset toimijat voivat vaihtaa asiakkaaseen liittyviä tietoja, kuten päätösasiakirjoja ja suunnitelmia, viranomaisten kanssa rakenteisessa muodossa. Asiakkuuden päättyessä ei sen aikana kirjattuja tietoja tarvitse enää tulostaa ja lähettää postitse viranomaiselle. Kirjatut asiakastiedot ovat esimerkiksi kunnan tai kaupungin sosiaalityöntekijöiden tarkasteltavissa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta.

Jenni Rytkönen

KIRJOITTAJA Jenni Rytkönen

Jenni työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan parissa.

Lisää samasta aihealueesta

Kristiina Moilanen - 23/03/2024

Miten Saga Sosiaalihuolto tukee sosiaalityön ammattilaisia?

Kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 19.3.2024 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia toi tiedotteessaan esille, että sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat aikaa asiakastyöhön. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on väläytelty...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta