Soita meille: +358 10 524 5500

  • Seuraa meitä somessa:

fi / en

Post Fetaured Image

Mediconsultin asiakastietojärjestelmä pyrkii vastaamaan sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja palvelujen digitalisoinnin haasteisiin

Jenni Rytkönen - 28/05/2019

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat ovat lähettäneet 3.4.2019 Sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton siitä, että sosiaalihuollon tiedonhallinnan sekä palvelujen digitalisoinnin osaaminen on turvattava. Osaamiskeskusjohtajat esittävät kannanotossaan, että sosiaalialan tiedonhallinnan ja tietojohtamisen kehittämistä sekä sosiaalipalvelujen digitalisointiosaamisen kehittämistä on tuettava.

On tiedostettu, että sosiaalihuollossa käytössä olleet asiakastietojärjestelmät eivät ole vastanneet kaikilta osin vaadittuihin tiedontuottamisen tarpeisiin. Osaamiskeskusjohtajien näkemyksen mukaan Kanta-palveluiden ja sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on askel kohti yhtenäistä sosiaalihuollon toteuttamista Suomessa. Vertailukelpoisen ja yhdenvertaisen tiedon edellytyksenä on sosiaalihuollossa toimivien ammattilaisten kirjaamisosaamisen kehittäminen yhtenäiseksi. Kanta-palveluiden käyttöönotto vaatii organisaatioilta myös muutoksia toimintatapoihin.

Rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa kirjaamisen palvelujärjestäjän rekisteriin

Mediconsultin Saga Sosiaalihuolto -asiakastietojärjestelmän käyttöönottava organisaatio voi hyödyntää toiminnassaan asiakastiedon kirjaamisen määrämuotoisuutta, eli rakenteisuutta, sekä Kanta-toimintamallia, vaikkei liittyminen osaksi Kanta-palveluita olisi organisaatiolle vielä ajankohtaista. Kun kirjaamiskäytännöt ja tietosisällöt ovat yhtenäisiä sekä palvelunjärjestäjällä että -tuottajalla, yksityinen sosiaalihuollon organisaatio voi rekisterinkäyttöoikeuden avulla kirjata ja arkistoida asiakastietoa suoraan palvelunjärjestäjän, esimerkiksi palvelua tilaavan kunnan rekisteriin. Kanta-liittymisten myötä ei siten tarvita enää erillisiä integraatioita järjestelmien välillä. Rekisterinkäyttöoikeus on aikataulutettu käyttöönotettavaksi vuonna 2020. Mediconsult on yksi harvoista pilottitoimittajista, jotka on valittu pilotoimaan Kanta-arkiston rekisterinkäyttöoikeus-toiminnallisuutta Kelan kanssa.  

Kanta-yhteensopiva järjestelmä konkretisoi kirjaamisvalmennuksen opit

Käyttöönoton yhteydessä organisaatiota tuetaan uusien toimintamallien omaksumisessa ja osaltaan kirjaamisosaamisen toteutumisessa. Sosiaalihuollon organisaatio, esimerkiksi yksityinen lastensuojelun tai päihdehuollon palveluntarjoaja, voi kirjata sosiaalihuollon järjestelmään kaiken päivittäisen asiakastiedon sekä hallita sosiaalihuollon asiakirjoja, kuten päätöksiä, ilmoituksia ja suunnitelmia. Laskutuksen ja raportoinnin toteuttaminen järjestelmässä mahdollistaa suorite- ja laskutuksenhallinnan automatisoinnin ja ajantasaisen raportointitiedon muodostumisen. Asiakastietojärjestelmän avulla organisaatiolla onkin paremmat mahdollisuudet toimintansa johtamiseen tietoon perustuen.

Järjestelmän käyttöönottavan organisaation ammattilaisten toivotaan osallistuvan Kansa-koulu-hankkeessa toteutettavaan kirjaamisvalmennukseen sekä tekemään omavalvontasuunnitelma. Mediconsult tukee organisaatiota kaikissa käyttöönoton vaiheissa. Käyttöönottokoulutusten yhteydessä Mediconsultin asiantuntijat kouluttavat organisaation ammattilaiset järjestelmän käyttöön, jolloin käyttäjät oppivat konkreettisesti sen, miten esimerkiksi asiakasasiakirjat sekä asia- ja asiakkuudenhallinta toteutuu järjestelmässä käytännössä. Mediconsult tarjoaa asiakasorganisaatioille valmiiksi pureskeltua ja jäsenneltyä tietoa ja näkymiä siihen, kuinka sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutos toteutuu asiakastietojärjestelmässä.

Sähköiset palvelut osana ammattilaisten työtä ja osallistavaa kirjaamista

Mediconsultin Saga-asiakastietojärjestelmää käyttävä organisaatio voi laajamittaisesti hyödyntää myös muita Mediconsultin tarjoamia sähköisen asioinnin palveluita. Medinet-asiakasportaali mahdollistaa osallistavan kirjaamisen, jolloin asiakas voi täyttää Medinetissä seurantatietoja, valmiita lomakkeita ja kyselyitä, jotka näkyvät ammattilaisille tietoturvallisesti asiakastietojärjestelmässä. Kalenteri- ja tapahtumahallinnan avulla sosiaalihuollon organisaatio pystyy tuottamaan automaattisesti suoritteita ja laskutustietoa sekä seuraamaan toteutuneita käyntitapahtumia. Mobiilikäyttöisyys mahdollistaa asiakastiedon reaaliaikaisen kirjaamisen ja tiedon tuottamisen jo esimerkiksi kotikäynnillä. Organisaatio voi myös tarpeidensa mukaan hyödyntää Mediconsultin verkkoajanvaraustoimintoa, ja sitoa ajanvarauksiin sähköposti- ja tekstiviestivahvistuksien ja -muistutuksien lähettämisen suoraan asiakkaalle.

Seuraa myös blogisarjaamme, jossa lastensuojelun organisaatio ottaa Kanta-yhteensopivan sosiaalihuollon järjestelmän käyttöön. 

Jenni Rytkönen

KIRJOITTAJA Jenni Rytkönen

Jenni työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan parissa.

Lisää samasta aihealueesta

Mikael Palola - 25/03/2024

Tekoäly on jo sotessa – johda tuella, turvalla ja mahdollisuuksilla

Tekoälyn rooli sotessa ja hyvinvointialueiden toiminnassa kasvaa nyt kiihtyvällä tahdilla. Teknologian nopea kehitys tarjoaa hyvinvointialueille koko ajan uusia mahdollisuuksia ja näihin mahdollisuuksiin on jo useilla hyvinvointialuilla päätetty...

Lue lisää

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse lectus odio, convallis ac enim eu, egestas mattis dolor. Sed vitae orci et erat consectetur euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

  • Tarjouspyyntö
  • Lisätietoa ratkaisuista
  • Tilaa esite
  • Palaute
  • Jotain muuta